Rekordmange slanger fanget inn på Gran Canaria i 2021

I fjor ble det fanget inn 2648 eksemplarer av kalifornisk kongesnok i naturen på Gran Canaria. Det er ny rekord.

Kalifornisk kongesnok fanget på Gran Canaria. Foto: Life+ Lampropeltis

Siden 2009, er det fanget inn 11 765 eksemplarer av denne uønskede slangearten (Lampropeltis californiae), som utgjør en fare for truede øglearter.

Den kanariske regjeringens prosjekt Stop Culebra Real jobber for å utrydde slangene.

De første eksemplarene ble oppdaget i naturen i 1998, og hadde enten rømt eller blitt satt fri fra fangenskap.

Det offentlige selskapet Gesplan er ansvarlig for arbeidet med å fange slangene.

Slangene blir ansett som en alvorlig trussel mot det naturlige biomangfoldet på Gran Canaria.

I en forskningsrapport fra IPNA-CSIC som ble publisert i desember, ble det slått fast at slangene er i ferd med å utrydde truede, stedegne øglearter i områder hvor slangene har etablert seg.

Det ble også understreket at følgeskadene kan bli store.

Situasjonen er dramatisk, uttaler øyrådet på Gran Canarias miljørådmann, Inés Jiménez, i en pressemelding fra den regionale regjeringen.

Det vises til at slangene er svært tilpasningsdyktige, og har spredd seg til mange steder på Gran Canaria.

Det er nå besluttet å utvide antallet slangefangere til 42 personer, og å utvide fangstperioden til fem måneder.

Over åtte av ti slanger ble i fjor fanget inn i perioden mars-juni, når slangene er mest aktive.

Det har vært en økning i antallet slanger som er fanget eller observert utenom de fire hovedområdene hvor slangene fins i størst antall.

Slangene er svært sky, og er ikke farlige for mennesker.

Det er trolig større muligheter for oppdage en huggorm i skandinavisk natur enn en kongesnok i naturen på Gran Canaria.