Slanger er i ferd med å utrydde truede øglearter på Gran Canaria

En ny forskningsrapport indikerer at kalifornisk kongesnok, som ikke hører hjemme på Gran Canaria, er i ferd med å utrydde tre endemiske øglearter.

Gran Canarias kjempeøgler er kongesnokenes livrett. Foto: Life+ Lampropeltis

99 prosent av Gran Canarias kjempeøgler, Galotia Stehlini, er utryddet i områder hvor kalifornisk kongesnok (Lampropeltis californiae) har etablert seg, slår forskningsrapporten fast.

I tillegg er 80 prosent av den blåhalede skinken, Chalcides sexlineatus, utryddet der hvor det er mange kongesnoker.

Dessuten 50 prosent av gekkoarten Tarentola boettgeri.

Disse tre artene er Gran Canarias eneste stedegne øglearter, hvilket vil si at de er de eneste øgleartene som bare finnes på Gran Canaria.

Kalifornisk kongesnok hører ikke hjemme i naturen på Kanariøyene.

Første gang de dukket opp i naturen på Gran Canaria var i 1998.

De har spredd seg ukontrollert i naturen etter å ha rømt eller blitt sluppet fri fra fangenskap. Nå fins det anslagsvis 30 000 av dem.

Dette til tross for iherdige forsøk fra myndigheten på å bli kvitt slangeplagen siden 2006.

Hvert år fanges det inn mange eksemplarer. I år er det fanget over 2500.

Følgeskadene hvis slangene får fortsette å spise øglene, kan bli omfattende, ifølge den ferske studien, i og med at den følsomme balansen i naturen forstyrres.

Noen av øglene spiller en nøkkelrolle i plantereproduksjon, og alle er viktige for kontrollen av den demografiske balansen til virvelløse dyr.

Det er forskerne Julien C. Piquet og Marta López Darias ved IPNA-CSIC som har undersøkt og tallfestet hvor stor skade slangene har gjort på Gran Canarias øgler.

Slangene lever hovedsakelig av øgler og smågnagere.

Resultater fra studien er publisert i en artikkel i Biological Sciences, utgitt av  Royal Society.

Tidsskriftet Nature har også omtalt saken under tittelen "Snake escape: imported reptiles gobble an island’s lizards".

Forskningen er støttet av BBVA Foundation, Kanariøyenes regjering, øyrådet på Gran Canaria og Gesplan. 

Forskerne understreker nødvendigheten av å stoppe spredning av kongesnoken til andre kanariøyer.

Det pekes blant annet på grensekontroller der frakt og bagasje blir kontrollert.

De ønsker også at befolkningen skal oppmuntres til å hjelpe til med å få kontroll på slangeplagen.

Slangene svært sky, og er ikke farlige for mennesker.