Krever hastetiltak mot slangeplage på Gran Canaria

Det haster å stoppe spredningen av kalifornisk kongesnok på Gran Canaria, hevder forskere. De peker på faren for at de kan spre seg til de andre Kanariøyene.

Forskere frykter at slangene kan spre seg til alle Kanariøyene. Foto: Gesplan

Nå krever forskerne fra institutt for naturlige produkter og agrobiologi på Kanariøyene, INPA-CSIC, at myndighetene setter inn hastetiltak for å få kontroll på denne invaderende arten, og hindre spredning til andre øyer.

Svært urovekkende

I en pressemelding uttaler forskerne at den kaliforniske kongesnoken kan være en av de mest urovekkende invaderende artene på Kanariøyene.

Dette på grunn av den ødeleggende effekten de har på økosystemet.

Kanariøyene har et svært gunstig klima for at kongesnoken (Lampropeltis californiae) skal kunne etablere habitater, skriver de videre.

23 år i naturen

Ingen slangearter finnes naturlig på Kanariøyene. Enhver slange som finnes i naturen, hører derfor ikke hjemme der.

Kalifornisk kongesnok ble første gang oppdaget på frifot i naturen på Gran Canaria i 1998, og hadde trolig rømt ,eller blitt satt fri fra fangenskap.

I 2001 ble det slått fast at de første habitatene var dannet i Telde øst på Gran Canaria.

Snart hadde de også etablert habitat i Galdár nord på øya, og har nå spredd seg til flere andre områder, senest Agaete.

De har også etablert habitat sør på øya.

Gode leveforhold på alle øyene

For en tid tilbake ble anslått at det finnes over 30 000 eksemplarer i naturen på Gran Canaria.

Foreløpig har slangeplagen ikke spredd seg til andre kanariøyer.

Forskerne hevder at klimaet for slangene på Kanariøyene vil bli stadig gunstigere frem mot 2050.

Dette fordi det potensielle området de kan leve i, vil utvides til alle Kanariøyene.

Derfor hevder forskerne at det haster for myndighetene å få på plass kontrollmekanismer som hindrer spredning til andre øyer.

En betydelig trussel

Et forskerteam fra Kanariøyene, Tyskland og USA, ledet av forskere fra IPNA-CSIC, studerer problemet med kongesnokene sammen.

Slangen utgjør en betydelig trussel mot innfødte og endemiske arter, særlig reptiler på Gran Canaria, viser tidligere studier utført i det EU-støttede kontrollprogrammet LIFE + Lampropeltis (2010-2014), og studier utført av IPNA-CSIC siden 2018.

Blant annet mot Gran Canarias kjempefirfisle, og øyas blåhalede skinker. Begge er truede arter.

Mangler kontrollmekanismer

Mangel på kontrollmekanismer på lufthavner og båthavner innebærer at dette problemet kan spre seg til hvilken som helst av de andre Kanariøyene, mener forskerne.

De har studert slangenes naturlige habitat i California og Mexico med hjelp av avanserte, statistiske teknikker, og sammenlignet med Kanariøyene..

Med dette er de nå i stand til å forutse hvilke områder på Kanariøyene som er gunstige for slangearten, både i dag og i forskjellige klimatiske scenarier frem mot 2050.

De har kommet frem til at slangene kan finne gunstige levevilkår over alt på Kanariøyene, unntatt de høyeste delene av Teide på Tenerife.

Etterlyser effektive fangstmidler

I tillegg til kontrollmekanismer for å hindre spredning til andre kanariøyer, krever forskerne at det tas i bruk mer effektive midler for å få kontroll på slangene på Gran Canaria.

Forskerne peker på at invaderende arter er en av de største truslene mot biomangfoldet på Kanariøyene.

Den kaliforniske kongesnoken kan bli en av de mest ødeleggende for naturarven hvis det ikke kommer på plass effektive mekanismer for kontroll.

11 000 er fanget inn

Siden innfangning av slangene startet på Gran Canaria i 2009, har rundt regnet 11 400 eksemplarer blitt fanget inn.

Nesten 2000 ble fanget i 2020, og i år ligger det an til å bli langt flere.

Ufarlige for mennesker

Slangene er mest aktive fra mars til juli.

Det er ikke giftige, og medfører ingen fare for mennesker.

Slangene er svært sky.

Svært få mennesker som befinner seg på Gran Canaria, ser noen gang snurten av dem , selv om de går mye tur i naturen.

Lovendring

Det er nødvendig å gå hardt til verks mot invaderende arter, uttalte Kanariøyenes viseminister for kamp mot klimaendringer, Miguel Ángel Pérez, under et møte i en parlamentkomité i dag, mandag.

Han pekte på at det er i ferd med å utformes en lov på dette området som ventes å gå ut på offentlig høring snart.

Bakgrunnen for loven er de ødeleggelsene kongesnoken påfører flora og fauna, ifølge Pérez. 

Viseministeren trakk også fram problemene en invaderende ekornart påfører naturen på Fuerteventura, problemer med en vill geiteart som finnes på øyene, og andre fremmede arter som påfører skader.

Kanariøyenes regjering og øyrådet på Gran Canaria har satt av cirka én million euro hver for å bli kvitt slangene.

I tillegg har prosjektet til CSIC-INPA en kostnadsramme på 70 000 euro.