Vil skjerme hvaler mot undervannsstøy fra fartøyer

To forskere fra Tenerife og Australia foreslår å innføre internasjonale grenseverdier for undervannsstøy fra fartøyer som arrangerer hvalsafarier. Hensikten er å beskytte hvalene og oppnå en bærekraftig turistindustri.

Foto: Yanik Chauvin

Patricia Arranz fra universitetet i La Laguna, Tenerife og Kate Sprogis fra universitetet i Murdoch, Australia står bak forslaget.

De to forskerne har brukt hydrofoner for å måle undervannsstøy fra fartøy som arrangerer hvalsafarier på Tenerife og i Exmouth i Australia.

Resultatene fra forskningen er publisert i det vitenskapelige tidsskriftet Marine Policy, skriver universitet i La Laguna i en pressemelding.

Ifølge forskerne kan støyen fra fartøyene variere med 20 desibel.

En båt med et støynivå under vann på mindre enn 120 desibel vil ikke gi mer støy enn det som er naturlig i havmiljøer for hvaler som befinner seg minst 100 meter unne, har de også funnet ut.

Det vil derfor være lav risiko for at hvalenes kommunikasjonslyder blir forstyrret, slår forskerne fast.

De foreslår derfor at maksimalgrensen for lyd fra fartøyene legges på 120 desibel.

De foreslår at det etableres en internasjonal sertifisering for støynivå for fartøy som skal drive med hvalsafari.

På denne måten kan hvaler beskyttes mot støy, og hvalsafari kan bli en bærekraftig turistindustri, peker de på.

Universitet i La Laguna har forsket på biologien og oppførselen til hvaler på Kanariøyene siden 2003.

I prosjektet Cettus forskes det på hvalers bevegelser og bærekraftig turisme.

Forskningen finansieres av øyrådet på Tenerife og Kanariøyenes utviklingsfond (FDCAN).

Hvaler og delfiner bruker lydbølger til mange biologiske funksjoner, understreker universitetet i pressemeldingen.

Derfor er det viktig å bestemme et akseptabelt lydnivå fra båter som bedriver hvalsafari for å forstyrre hvalene minst mulig, fastslås  det.