Momsfrihet for elbiler og elhybrider er vedtatt i parlamentet på Kanariøyene

Parlamentet på Kanariøyene har nå vedtatt en lov om frihet for den kanariske varianten av moms, IGIC, for elbiler og elhybrider.

Elbil på lading på Gran Canaria. Foto: Cabildo de Gran Canaria

Målet er at halvparten av kjøretøyene på kanariske veier skal være elektriske eller elhybrider innen 2050.

Momsfritaket er et tiltak som skal bidra til at bilparken på Kanariøyene, som er den eldste i Spania, skal byttes ut med utslippsfrie elbiler.

Momsfritak for utleie også

Firma som leier ut biler skal i tillegg få avgiftsfritak for utleie av elbiler og 6,5 prosent IGIC for utleie av hybrider.

Tanken med dette er ikke bare at utleiebilene skal bli mer miljøvennlige, men også at det i fremtiden skal bidra til at den privateide bilparken går fortere over på elbiler:

De 94.000 leiebilene på Kanariøyene blir nemlig solgt til private når utleiefirmaene bytter ut bilparkene sine.

Over halvparten av bilparken er over ti år 

På Kanariøyene er det nesten 800 biler per 1000 innbyggere, og over halvparten av bilene, 55 prosent, er over ti år gamle.

Et annet initiativ som gjelder i hele Spania for å få en raskere overgang til elbiler er Plan Moves, en støtteordning for innkjøp av ny elbil som kan gi inntil 6000 euro i avslag.

På Gran Canaria pågår for tiden en storstilt utbygging av ladestasjoner for elbiler i regi av øyrådet, der målet er at det skal være maksimalt 42 kilometer mellom hver ladestasjon hvor det kan lades minst to biler samtidig.

Sterk vekst av fornybar energi

Det er også satt skikkelig fart på utbygging av fornybar energi slik at strømmen til opplading av bilene i mindre grad skal komme fra fossile kilder. Per i dag kommer 20 prosent av strømforsyningen på Kanariøyene fra fornybar energi.

Et planlagt vannkraftverk på Gran Canaria skal stå ferdig i 2025 og skal dekke rundt en tredel av strømforbruket på øya. Det, sammen med en pågående utbygging av vindkraft, vil løfte fornybarandelen til langt over 50 prosent.

Potensialet for utnyttelse av geotermisk energi blir i tillegg studert for tiden.

Oversikt over støtte for biler i Spania (Moves)

Motor Rekkevidde  Makspris  Støttebeløp
Brenselcelle   - Ubegrenset   5500 euro
Elektrisk og ladehybrider  12-32 mil   40.000    1300 euro
Elektrisk og ladehybrider  32- 72 mil   40.000    2600 euro
Elektrisk og ladehybrider  Over 72 mil   40.000    5500 euro

Elmotorsykler med rekkevidde på minst 70 kilometer, motoreffekt på minst 3 kilowatt og pris på maksimalt 10.000 euro: 750 euro. 

Bilforhandlerne skal i tillegg gi inntil 1000 euro i avslag på elbiler.

Lenker

Ladestasjoner for elbiler 

Sammenlign bilpriser i Spania, inkludert elbiler, på OCU.