Ber turistkommuner om å stoppe bøtelegging av boligeiere

Kanariøyenes turismeminister, Jessica de León, ber turistkommuner om å stoppe bøtelegging av boligeiere for brudd på loven om ferieboliger.

Vil ikke ha bøtelegging av huseiere som bor fast i turistområder.

Jessica de León i parlamentet på Kanariøyene.

Eiere av ferieboliger i Playa del Inglés har den siste tiden blitt bøtelagt med opptil over 2000 euro for blant annet å bruke boligene som fastboliger, og nekte å overlate dem til turistutleie deler av året.

Dette er brudd på loven om ferieboliger som ligger i områder og på tomter regulert for turisme.

Ministeren viser til at situasjonen er kaotisk i turistkommuner.

Kjøpt før loven kom

Det er anslått at opptil 70 000 personer risikerer å få bøter på opptil 2500 euro.

Mange har kjøpt boligene før loven kom, og begynt å bruke disse som fastboliger.

Kun de som kan dokumentere at de selv har bodd fast i boligene før 2017, får lov til å fortsette å bo der fast.

Hvis boligen selges eller arves, er det ikke lenger lov for den nye eieren å bo der fast.

Hissig stemning

Dette har skapt opprørsstemning blant eierne, som anser at det er brudd på menneskerettighetene om fri bruk av eiendom.

Boligblokken Las Algas i Playa del Ingles er blant blokkene hvor mange eiere bor fast året rundt, og flere er ilagt bøter.

De Leòn opplyste i parlamentet på tirsdag at hun har hatt møter med ordførerne om dette.

Forordning

Hun har bedt om en midlertidig forordning som skal se til at bøteleggingen stoppes.

Ministeren viser til at kommunene ikke kan snu det blinde øyet til når det skjer slike lovbrudd. Derfor behøves det en forordning.

Den regionale regjeringen jobber med å utforme en ny lov som skal regulere ferieboliger, og hevder at utkastet skal være klart i juni.

Bli privatsponsor du også! Canariajournalen har valgt å ha alt innhold utenfor betalingsmurer, og finansierer driften med annonser og privatsponsorer, uten abonnement eller pressestøtte. Det koster å drive kvalitetsjournalistikk, og du kan hjelpe oss til å bli enda bedre: Bli sponsor, Vipps eller Swish en valgfri slant med penger: Vipps: 95 74 94 69. Swish: 070 2314 263. På forhånd takk for din støtte!