Ny veitrasé gjennom Mogán har fått godkjenning

En ny trasé for vei GC-200 gjennom tettstedet Mogán sørvest på Gran Canaria har fått teknisk godkjenning av Kanariøyenes departement for offentlige arbeider, boliger og mobilitet.

Ny GC-200 i Mogán kommune på Gran Canaria

Planskisse for GC-200 i Mogán kommune.

Den nåværende traseen gjennom Mogán er trang og opphav til trafikkork.

Målet med den nye traseen er å oppnå bedre trafikkflyt ved å legge veien utenom sentrum, forbedre forbindelsen til kysten og reiselivstilbudet der, og gi bedre livskvalitet ved at trafikken gjennom tettbebyggelsen reduseres.

Veien skal ha trafikk i begge retninger, blir 3,5 meter bred, og får en to meter bred veiskulder for å gi bedre plass og trygghet for syklister, skriver regionsregjeringen i en pressemelding.

Departementet skal i neste runde starte prosessen for en evaluering av en konsekvensrapport for miljøet. Rapporten skal deretter legges ut på offentlig høring.

Traseen er en del av tiltaksplanen for veinettet på Kanariøyene.

I planen legges det vekt på en tilpasning til orografien (høydeforhold), for å minimere jordarbeid og den visuelle påvirkningen, opplyses det i pressemeldingen.

Bli privatsponsor du også! Canariajournalen har valgt å ha alt innhold utenfor betalingsmurer, og finansierer driften med annonser og privatsponsorer, uten abonnement eller pressestøtte. Det koster å drive kvalitetsjournalistikk, og du kan hjelpe oss til å bli enda bedre: Bli sponsor, Vipps eller Swish en valgfri slant med penger: Vipps: 95 74 94 69. Swish: 070 2314 263. På forhånd takk for din støtte!