Må ut med 185 millioner euro for uopprettelige skader på naturen

Forretningsmenn på Tenerife er dømt til å betale 185 millioner euro i erstatning for å ha påført flere raviner på Tenerife store, uopprettelige skader.

Rustent anlegg på bergtopp på Tenerife.

Transportør i anlegget i Güimar.

Spansk Høyesterett har avvist en anke, og opprettholder en dom fra provinsretten i Santa Cruz de Tenerife.

Fem forretningsmenn ble tiltalt for å ha tatt ut enorme mengder masse ulovlig fra flere raviner i Güimar siden 1990-tallet, skriver avisen El Dia.

Forretningsmennene drev sandtak som var uavhengige av hverandre i det samme området av Güimar, og alle drev virksomheten ulovlig, uten nødvendige tillatelser og uten kontroll, blir det slått fast.

22 millioner kubikkmeter

Eksperter skal tatt på det rene at det må fylles på 22 millioner kubikkmeter masse for å dekke sårene i landskapet.

I januar 2016 falt en dom om at naturen måtte gjenopprettes, men senere ble det klart at dette ikke lar seg gjøre.

I januar 2021 dømte provinsretten forretningsmennene til å betale 185 millioner euro i kompensasjon for skadene, og nå har Høyesterett avvist en anke, slik at dommen opprettholdes.

Ulovlig sandtak i Güimar juni 2005. Foto: Jose Mesa

Har skapt økt rasfare

Skadene som utgravingen av masse har forårsaket, har skapt ustabilitet i terrenget og for nærliggende bebyggelse og veier, økt fare for ras og synkehull, og skadet drenering, er det konstatert.

Dessuten er en rekke vekster, flere av dem i fare for utryddelse, påført stor skade.

Beboere i nærheten ble utsatt for støv- og støyplager.

Prøver å finne løsninger

Den kanariske regjeringen skal i samråd med øyrådet på Tenerife forsøke å finne ut hvordan det ødelagte naturområdet kan gjenopprettes.

Et alternativ som er lagt frem av byggeforeningen Fepeco er å bygge et pumpekraftverk.

Forslaget går ut på å pumpe vann fra et nedre reservoar til et reservoar som ligger høyere, og slippe vannet tilbake gjennom vannturbiner.

Et slikt kraftverk er i drift på El Hierro, og byggingen av et større vannkraftverk av samme type har startet på Gran Canaria i år.

Bli privatsponsor du også! Canariajournalen har valgt å ha alt innhold utenfor betalingsmurer, og finansierer driften med annonser og privatsponsorer, uten abonnement eller pressestøtte. Det koster å drive kvalitetsjournalistikk, og du kan hjelpe oss til å bli enda bedre: Bli sponsor, Vipps eller Swish en valgfri slant med penger: Vipps: 95 74 94 69. Swish: 070 2314 263. På forhånd takk for din støtte!