Svært mange trafikkdødsfall skyldes distraherte sjåfører

Distraksjoner bak bilrattet har forårsaket 186 dødsfall på Kanariøyene, og 6200 i Spania i løpet av ti år.

Bil_påkjørt_bakfra

Påkjørsel bakfra med en mann bak rattet er den vanligste distraksjonsulykken.

Fra 2012 til 2021 var det også over 8800 trafikkulykker med 1100 alvorlig skadde mennesker på Kanariøyene.

Tallene kommer frem i en ny rapport om distraksjoner og trafikkulykker i Spania i perioden 2012-2021, publisert av Fundacion Línea Directa.

238 000 ulykker

I Spania totalt har over 30 000 blitt alvorlig skadet på grunn av distraherte sjåfører i denne tiårsperioden.

Totalt var distraksjon årsaken til 238 000 ulykker.

Hvert fjerde trafikkdødsfall i Spania skyldes distraherte sjåfører.

På Kanariøyene er andelen litt lavere.

Fallende antall

Antallet dødsfall med distraksjon som årsak har imidlertid falt, i takt med nedgangen i dødsfall totalt.

Det har gått ned fra 889 i 2012 til 526 i 2021, men det var en økning fra 2020 til 2021.

Tre store ulykkestriggere

De to andre store triggerne av dødsulykker på veiene i Spania er høy fart og kjøring i påvirket tilstand.

Til sammen var de tre store triggerne årsaken til en av tre dødsulykker i Spania i 2021.

Ulykker som skyldes distraksjoner er mer enn halvert i tiårsperioden, men andelen per 100 dødsulykker har økt med 52 prosent.

Fartsovertredelser har økt med 26 prosent, slås det fast i rapporten.

Flest i bymiljø

Seks av ti ulykker der distraksjon er årsaken skjer i byer, og nesten fire at ti skjer i helgene.

Over en av fire er påkjørsel bakfra.

De nest hyppigste tilfellene er sidekollisjoner i kryss og lyskryss.

Sjåføren er oftest mann.

Tre av fire sjåfører innrømmer at de til tider lar seg distrahere mens de kjører.

15 av 1000 innrømmer at de alltid er distrahert mens de kjører.

Ting som distraherer sjåførene, er blant annet disse:

Bruk av telefoner.

Lesing.

Sjåføren ser på ting som ikke har med trafikken eller kjøringen å gjøre.

Tromming på rattet med trommestikker.

Klapping.

Bruk av hodetelefoner.

Interaksjon med passasjerer.

Filming og fotografering av seg selv eller annet under kjøring.

Sjåføren fortaper seg i egne tanker.

Betjening av GPS.

Aktiviteter på sosiale nettverk.

Sminking.

Dette kommer frem av svarene til sjåførene som deltok i undersøkelsene, og av bilder fra trafikkverkets overvåkingskameraer.

Mørketall

Det blir vist til at bruk av telefon trolig er underrapportert som årsak til distraksjoner.

En av fire som har svart på undersøkelsen innrømmer at de bruker telefon under kjøring uten noen begrensninger på hvordan den brukes.

De yngste er verst

Sjåfører som er 18-29 år gamle lar seg distrahere mest, og de over 65, minst.

Sjåførene viser selv til teknologiutvikling (telefoner, GPS osv.) og generelt mer stress i tilværelsen som viktige årsaker til at distraksjoner øker.

Strafferammer

Det å la seg distrahere under kjøring kan straffes med opptil 200 euro i bot og tap av seks prikker i førerkortet.

Bli privatsponsor du også! Canariajournalen har valgt å ha alt innhold utenfor betalingsmurer, og finansierer driften med annonser og privatsponsorer, uten abonnement eller pressestøtte. Det koster å drive kvalitetsjournalistikk, og du kan hjelpe oss til å bli enda bedre: Bli sponsor, Vipps eller Swish en valgfri slant med penger: Vipps: 95 74 94 69. Swish: 070 2314 263. På forhånd takk for din støtte!