Opptil 600 kilo CO2-utslipp for hver flypassasjer fra Skandinavia til Kanariøyene

Beregninger av CO2-utslipp fra internasjonale flyvninger til og fra Kanariøyene, viser at passasjerer fra de skandinaviske landene bidrar med 530-600 kilo hver.

co2 utslipp flytrafikk

Flytrafikk står for en stor andel av CO2- utslipp på Kanariøyene.

For første gang er det beregnet hvor mye CO2 som slippes ut fra fly som flyr mellom Kanariøyene og utlandet.

Svaret er 6,41 millioner tonn CO2 per år i gjennomsnitt, ifølge en rapport fra universitetet i La Laguna på Tenerife.

Mye i forhold til egne utslipp

Denne mengden tilsvarer 2-3 prosent av utslippene fra all flytrafikk i Europa, og 54 prosent så mye som Kanariøyenes egne utslipp fra all virksomhet som pågår (11,80 millioner tonn i 2017).

Den internasjonale flytrafikken slipper ut nesten like mye CO2 som alle kraftverkene og all industrivirksomhet på Kanariøyene til sammen (6,54 millioner tonn).

Utslippene er 23 prosent høyere enn all nasjonal transport på land, sjø og i luften på Kanariøyene til sammen (5,21 millioner tonn).

Nasjonal flytrafikk slipper bare ut en tidel så mye som den internasjonale flytrafikken.

Høy flytrafikk hele året

Resultatene er publisert i magasinet "Sustainability".

Forskerne har basert beregningene på internasjonal flytrafikk til og fra Kanariøyene i årene 2015-2019.

Det pekes i rapporten på at det ikke finnes noen andre øygrupper som har en kontinuerlig høy tilstrømning av turister hele året gjennom i den grad som Kanariøyene har.

8,9 prosent fra Norge og Sverige

Flyforbindelser med Storbritannia, det største turistmarkedet for Kanariøyene, står for 2,35 millioner tonn utslipp av CO2 per år, 36,7 prosent av den totale mengden.

Flyvninger fra og til Tyskland står for 1,43 millioner tonn (22,3 prosent).

For Sveriges del er det 319 805 tonn (5,0 prosent)

Nederland, 267 007 tonn (4,2 prosent)

Norge, 252 142 tonn (3,9 prosent

Irland, 238 474 tonn (3,7 prosent)

Italia, 224 540 tonn (3,3 prosent).

(Fordelingen mellom de ulike landene har trolig endret seg en del de siste tolv månedene i en unormal situasjon med gjenoppbygging av turismen etter covid-pandemien. Redaktørens anmerkning.)

Slik er utslippene per passasjer

Forskerne har også sett på utslipp per turist, som varierer med reiselengden.

Tallene for Skandinavia:

  • Oslo, Norge - 560 kilo
  • Stockholm, Sverige - 600 kilo
  • København, Danmark - 530 kilo

Passasjerer som flyr fra og til Russland står for det største utslippet per passasjer:

720 kilo CO2 for tur-returreiser.

Nå for tiden er det ingen direkteflyvninger fra Russland på grunn av krigen i Ukraina.

Folk som flyr fra og til Finland, bidrar med 650 kilo hver.

Flypassasjerer fra Storbritannia og Tyskland bidrar med 470 kilo hver.

Gjennomsnittet for tur-returreiser mellom land i Europa og Kanariøyene er 480 kilo CO2.

Per tur-returreiser for alle flyvninger i Europa, ligger det på 250 kilo per person.

På langdistanseflyvninger fra Europa til steder som Bali eller Maldivene, kommer utslippene opp i rundt regnet 800 kilo per passasjer.

Høy andel av hver persons totalutslipp

Rapporten presenterer også hvor store utslippene for reiser til Kanariøyene er i forhold til hver innbyggers totale utslipp i hvert enkelt land.

For svenskenes del utgjør en flyreise til og fra Kanariøyene 13,64 prosent av hver persons totale utslipp. Nordmenn lander på 7,18 prosent.

For britene er det over 8 prosent; tyskere ligger på 5,36 prosent; franskmenn på 9,57 prosent; irer på 5,70 prosent; nederlendere på 4,60 prosent; italienere på 8,97 prosent; og sveitsere på 11.95 prosent.

Forskerne understreker at Kanariøyene må demonstrere for verden at de har tiltak for å redusere utslippene fra flytrafikk.

Turismen står for 35 prosent av bruttonasjonalprodukt, og 40 prosent av sysselsettingen.

Flyforbindelser er derfor ekstremt viktig for den kanariske økonomien.

Prøver å unngå ny avgift

EU innfører i 2024 en CO2-avgift (også kalt grønn avgift) for flytrafikk, men Kanariøyene har fått unntak for innlandsflyvninger.

Turismebransjen på Kanariøyene har bedt den spanske regjeringen om å presse på overfor EU for å slippe avgiften på internasjonale flyvninger også.

Den kommersielle flytrafikken slapp ut 665 millioner tonn CO2 i 2017, og den grønne avgiften er et forsøk på å redusere disse utslippene, og presse flybransjen til å utvikle fly og drivstoff som gir lavere utslipp.

Tags