Øyrådet på Tenerife gir støtte til ukrainske familier

Øyrådet på Tenerife har innvilget 276 436 euro i støtte som skal gå til å hjelpe ukrainske familier på Tenerife og i Ukraina.

hjerte Ukraina hender

Å lege sår i et barnehjerte tar tid.

156 436 euro skal gå til å hjelpe ukrainske barn og deres foreldre som bor på Tenerife på grunn av krigen, skriver øyrådet i en pressemelding.

120 000 skal brukes til humanitærhjelp i form av mat og andre grunnleggende nødvendigheter som sendes til Ukraina.

Pengene skal forvaltes av Røde Kors, som starter et hjelpeprosjekt for ukrainske familier i desember. Prosjektet skal vare i ett år.

80 familier på Tenerife skal få del av denne støtten.

Målet er å dempe den følelsesmessige effekten som krigen i Ukraina kan utsette barna for.

Barna har ikke bare mistet sine vanlige rutiner og livsstil, men har også mistet slektninger, understrekes det i pressemeldingen.

Gjennom programmet skal de gis psykologisk støtte med forskjellige virkemidler.

I tillegg får de akademisk hjelp, og det blir arrangert fritidsaktiviteter for at de skal innlemmes i hverdagslivet.

Foreldrene skal blant annet få veiledning og opplæring for å kunne gi barna støtte.

Røde Kors på Tenerife har hjulpet 944 ukrainere siden krigen brøt ut. 259 er fortsatt på øya, 174 voksne og 84 mindreårige.

Tags