Svært mange anmeldelser for ulovlig kjøring i naturen på Gran Canaria

Antallet anmeldelser for ulovlig bruk av motorkjøretøy i naturen på Gran Canaria er firedoblet i år sammenlignet med 2019.

hjulspor sand

Øyrådets miljøagenter har mottatt 175 anmeldelser frem til 13. oktober i år.

På samme tid i fjor var det 42, ifølge en twitter-melding fra Gran Canarias miljøråd.

Kjøring i naturområder har negative konsekvenser for flora og fauna samt på landskapet, påpekes det.

Bøtene for slike lovbrudd er 100-6000 euro, avhengig av alvorlighetsgrad.

Det er ikke bare ulovlig å kjøre motorkjøretøyene, men også å parkere dem i offentlige og beskyttede naturområder.

Tidligere i år fikk miljøagentene i Gran Canaria Medio Ambiente en forsterkning med 8 nye fagpersoner og mer materiell.

Ressursene er fordelt på to spesialiserte brigader: Flora-, Fauna-, Jakt- og Fiskebrigaden (BRIFFA), og brigaden for Skogbrannundersøkelser (BIIF).

Tags