Biosfærereservat på Kanariøyene utvides

Kanariøya El Hierro har status fra UNESCO som et av verdens biosfærereservater. Nå er området som har denne statusen utvidet.

La Maceta er ett av ni naturlige basseng på El Hierro. Foto:Turistrådet

Det samme har skjedd for et biosfærereservat i Sierra del Rincón på det spanske fastlandet.

Dette ble vedtatt under det trettifjerde koordineringsmøtet av UNESCO i Paris.

Marin utvidelse

Det er den marine delen av biosfærereservatet El Hierro som er utvidet, slik at det totale arealet nå er 58 598,60 hektar (586 kvadratkilometer).

Komiteen har i tillegg besluttet å utvide Sierra del Rincón biosfærereservat i Madrid med 2,5 prosent, slik at dette nå er oppe i et areal på 16 091,70 hektar.

UNESCO-status siden 2000

El Hierro fikk opprinnelig status som biosfærereservat i januar 2000.

Med beliggenhet i den biogeografiske regionen Macaronesia, har UNESCO nå vurdert at El Hierro, med sine 11 000 innbyggere, har vært i stand til å bli tilnærmet selvforsynt med elektrisk energi siden 2014 med et kombinert produksjonssystem basert på vind- og vannkraft.

Dette reservatet inkluderer i sin helhet hele området Madarcos. Utvidelsen garanterer vern av et område rikt på biologisk mangfold, spesielt på dyreliv, tilknyttet en verdifull kulturarv.

UNESCO håper at denne utvidelsen kan bidra til å forsterke innsatsen for å fremme den sosioøkonomiske utviklingen i regionen, spesielt innenfor bærekraftig turisme.

Rik og mangfoldig natur

El Hierro er den vestligste av Kanariøyene.

Øya har en rekke områder med endemisk flora og fauna, blant annet en stedegen kjempefirfisle (Gallotia simonyi) som er utrydningstruet.

Det marine livet er også svært rikt, og det finnes en viktig arkeologisk og kulturell arv som også er tatt med i UNESCO-komiteens vurdering.

Kanariøyenes første organiske yoghurt baser på sauemelk produseres også på øya.

Kanariøyenes seks biosfærereservater

Andre biosfærereservater på Kanariøyene er La Palma (1983), Lanzarote (1993), 46 prosent av Gran Canarias areal (2005), Fuerteventura (2009) og Macizo de Anaga på Tenerife (2015).

Det er i tillegg fire områder på Kanariøyene som har status som nasjonalparker:

Teide på Tenerife, Tirafaya på Lanzarote, Garajonay på La Gomera og Caldera de Taburiente på La Palma.

40 prosent av Kanariøyenes landareal er beskyttet

11 nye i ni land

UNESCO utnevnte denne uken også elleve nye biosfærereservater i ni land, blant annet Chad, Georgia og Zambia, som ikke har hatt det tidligere.

De andre ligger i Australia, Kamerun, Kazakhstan, Mongolia, Saudi-Arabia og Zimbabwe.

Slik er et biosfærereservat

Et biosfærereservat (RB) er et område som anerkjennes av UNESCO for bevaring av biologisk mangfold og bærekraftig utvikling.

Det skal også være et utgangspunkt for forskning og opplæring. Mennesket skal dessuten kunne bruke naturen og være en naturlig del av økosystemet.

På verdensbasis er det nå 738 vernede biosfærereservater i 134 land.

Disse utgjør et areal på over 1,3 millioner kvadratkilometer.

Biosfæren er en betegnelse for det globale økologiske system, som omfatter alle levende organismer og deres interaksjoner.