Stor fare for ulykker ved severdighet på Gran Canaria

Barranco de La Vaca på Gran Canaria har blitt en uoffisiell severdighet i den grad at det er stor fare for ulykker.

Barranco de Barafonso Las Vacas

Barranco de Barafonso i Agüimes, også kalt Las Vacas.

Severdigheten heter egentlig Barranco de Barafonso og er en avgrening av Barranco de La Vaca.

Det dreier seg om en kort strekning der vannet har gravd ut en dyp og smal renne med bueformede vegger, vakre farger og formasjoner som nesten danner en tunnel, men er uten tak.

Det er mulig å gå innover i bunnen av rennen til den stopper mot en loddrett fjellvegg.

Den ligger mellom Agüimes og Temisas sørøst på Gran Canaria, like ved vei GC-550. Ravinen krysser under GC-550.

Problemet er at den ikke er tilrettelagt for besøk, og at det er svært dårlig med parkeringsmuligheter langs det smale og svingete veistykket som går i stupbratte ravinesider.

Det finnes knapt plass til å passere fotgjengere med bil langs deler av veien, og langt mindre parkerte biler.

Her skjer det nesten ukentlig ulykker, nesten-ulykker og trafikkuhell. Til tider faller også folk og skader seg i den bratte, smale stien som fører ned i bunnen av ravinen.

Agüimes kommune har tidligere varslet Guardia Civil og øyrådet om den høye risikoen for trafikkulykker.

Bussjåfører som kjører denne veistrekningen forteller til Canariajournalen at det er rene, skjære galskapen, og at folk parkerer som tullinger, og går langs veien slik at det oppstår farlige situasjoner og problemer med å komme forbi.

Lokalbefolkningen har kjent til stedet i lange tider, men nå er det blitt et svært populært utfluktssted, selv om det ikke er omtalt i noen offisiell turistinformasjon.

Politiet kontrollerer ofte parkeringer langs veien, som er ulovlig, og skriver ut parkeringsbøter i bøtter og spann.

Det finnes en godt merket tursti mellom Agüimes og Santa Lucia som krysser ravinen like ved severdigheten, men de fleste vil heller gjøre et kjapt besøk med bil enn å gå 30-40 minutter i terrenget for å komme frem.

Kommunens representanter er også bekymret for økt belastning og hærverk på den sårbare naturen.

Graffiti og innrissinger har flere ganger blitt oppdaget på veggene i rennen.

Tags