Seks millioner euro til omsorg av mindreårige migranter

Spanias regjering vedtok på tirsdag å tildele seks millioner euro til omsorg av mindreårige, enslige migranter på Kanariøyene.

Et barn blir hjulpet i land ved Arguineguín-brygga, etter at et sjøredningsskip reddet ham sør for Gran Canaria. Foto: cear

Pengene er øremerket både umiddelbar omsorg etter ankomsten på Kanariøyene, og til informasjon, veiledning, og psykososial støtte.

I tillegg får de autonome enklavene Ceuta og Melilla, som ligger lengst nord i Afrika omgitt av Marokko, 4,5 millioner euro til det samme formålet.

Andre autonome regioner i Spania blir oppfordret til å dele ansvaret for de mindreårige med Kanariøyene, Ceuta og Melilla.

Ved utgangen av året tok Kanariøyene vare på hver fjerde av enslige mindreårige migranter i Spania.

9294 mindreårige flyktninger og andre migranter var registrert i Spania ved utgangen av 2021, hvorav 2399 (26 prosent) på Kanariøyene, ifølge årsrapporten fra statsadvokatembetet.

Kanariøyenes kapasitet til å huse disse mindreårige er sprengt. Regionens president, Ángel Vìctor Torres, har gjentatte ganger oppfordret andre regioner til å ta over flere av de mindreårige.

Andalucia tok seg av 1980 (21 prosent), Catalonia 1192 (13 prosent), og Ceuta 921 (10 prosent).

Hittil i år har det kommet over 260 småbåter fra Afrika til Kanariøyene med over 11 700 flyktninger og andre migranter, viser tall fra Spanias innenriksdepartement og nødsentralen på Kanariøyene.

Det har vært mindreårige om bord i de fleste båtene.

Dette skjer med de som ankommer:

De fleste småbåtene blir oppdaget av kystradar eller observatører, og møtt av sjøredningstjenesten før de kommer til land.

Passasjerene blir fraktet til en av havnene på øygruppen.

Alle flyktninger og andre immigranter som ankommer Kanariøyene i småbåter, blir  pågrepet av det nasjonale politiet ved ankomst, etter å ha fått en helsesjekk av Røde Kors.

Barn og mødre som kommer sammen med barn, blir ikke pågrepet. 

Politiet kan holde de som ikke settes i smitteisolat, karantene eller legges inn på sykehus i varetekt i opptil 72 timer, mens identitet og hjemland blir fastslått, og de blir fremstilt for en dommer. 

Etter 72 timer overtar Røde Kors ansvaret, gjennom en avtale med det spanske migrasjonsdepartementet.

De som ikke er spesielt sårbare, eller ikke har grunnlag for å søke asyl eller få opphold på humanitært grunnlag, skal i utgangspunktet deporteres.

De blir plassert i interneringssenter (CIE). Der kan de holdes i opptil 60 dager.

Røde Kors plaserer de andre i midlertidige mottakssenter, og finner ut hvilke som er asylsøkere, hvilke som kan få flyktningstatus, og hvilke som er spesielt sårbare (enslige mindreårige, gravide, enslige mødre med barn og funksjonshemmede). Mange av disse blir overført til egnede mottakssentre på fastlandet.

De kan bo i mottakene i opptil ni måneder, og får spanskkurs og annen undervisning, for å bli rustet til å integreres og klare seg selv i Spania. 

Asylsøkere kan bo i mottakene til søknadene er behandlet.

Det er frivillige i Røde Kors og den spanske flyktninghjelpen CEAR som hovedsakelig tar seg av de som ankommer. CEARs rolle er hovedsakelig å stille juridisk hjelp til rådighet for de som trenger det. 

Flyktningmottakene drives av  hjelpeorganisasjonene Røde kors, Hvite kors, Accem og den internasjonale migrasjonsorganisasjonen, IOM.

Tags