Frivillige fra landsby på Gran Canaria mottok europeisk borgerpris

En gruppe frivillige fra Villa de Moya har fått Den europeiske borgerprisen for sitt arbeid med innlosjering og integrering av innvandrere.

Foto: amentor

Hvert år tildeles den europeiske borgerprisen til personer eller organisasjoner som viser eksepsjonell innsats i å fremme europeiske verdier.

Eksempler på dette er å oppmuntre til integrering mellom borgere og medlemsstatene, fremme samarbeid på tvers av landegrenser, samt fremme verdiene i EUs pakt om grunnleggende rettigheter.

Årets spanske prismottakere er frivillige fra Villa de Moya på Gran Canaria.

 Landsbyen  var den første på Kanariøyene, som til tross for begrensede økonomiske ressurser, mottok innvandrere og tilbød de husly i krisen i slutten av 2019.

De stilte landsbyens herberge til disposisjon for å huse 50 voksne innvandrere, og tok imot enslige mindreårige i mars 2020.

 Arbeidet har også inkludert solidaritetsaksjoner og pengestøtte til det afrikanske kontinentet, møter mellom landsbykvinner fra Kanariøyene og Afrika, og samarbeidsprosjekter mellom innvandrere og naboer.

De har også etablert kulturverksteder med søkelys på formidling av tradisjoner, og gitt skoletilbud til et dusin innvandrerbarn.

 De har hjulpet til med innmelding i kunstskoler for kunstinteresserte, eller tilbud om å bli med i lokale idrettsklubber.

Juryen mener denne frivillige innsatsen er et perfekt eksempel på gjestfrihet og at disse handlingene konkret uttrykker verdiene innfelt i EUs pakt om grunnleggende rettigheter.

Vinnerne skal delta i en seremoni 9.november 2021 sammen med prisvinnerne fra 2020, deriblant den spanske plattformen “Somos Tribu VK”, ettersom fjorårets seremoni ble utsatt på grunn av koronapandemien.

Prisen har blitt utdelt av Europaparlamentet siden 2008. I årets utgave har prisen blitt tildelt 28 prosjekter fra de 27 medlemsstatene.

I år som i fjor har det vært mulig for personer og organisasjoner å anbefale kandidater, mens tidligere måtte hver kandidat registreres utelukkende av medlemmer av Europaparlamentet.

Årets anerkjente spanske bidrag har blitt registrert av medlem av europaparlamentet, Gabriel Mato (PPE).

Den spanske juryen bestod av medlemmer i Europaparlamentet: Rosa Estaràs (PPE), Alícia Homs (S&D) og Eugenia Rodríguez Palop (La Izquierda), Miguel Ángel Benedicto, professor ved Complutense-universitetet i Madrid, som representant for en sivil organisasjon, og Álvaro Rojas, direktør for Talento Europa, som representant fra en ungdomsorganisasjon.

Tags