Las Palmas er en av Spanias tryggeste storbyer

Las Palmas de gran Canaria er, med 25 lovbrudd per 1000 innbyggere i årets andre kvartal, den nest tryggeste storbyen i Spania.

På rusletur i Las Palmas.

Bare Zaragoza har lavere tall å vise til, viser en fersk rapport fra innenriksdepartementet.

9562 lovbrudd ble registrert i Las Palmas i årets andre kvartal.

«Las Palmas er en av landets beste byer å bo i på grunn av livskvaliteten og den lave kriminaliteten», uttaler Josué Íñiguez, rådmannen for sikkerhet og nødsituasjoner i Las Palmas kommune i en pressemelding.

Íñiguez hevder at den lave kriminaliteten er takket være innbyggernes oppførsel, og arbeid som er gjort av lokalpolitiet for å sikre innbyggernes sikkerhet, og et tett samarbeid med andre etater.

Han peker også på at bystyret har økt materielle ressurser og satt opprettet 90 nye politiarbeidsplasser. 45 til skal snart opprettes.

I Madrid ble det registrert 122 201 lovbrudd i andre kvartal, i Barcelona 78 173, Valencia 30 575, Sevilla 24 289, Zaragoza 13 240, Malaga 14 915, og Bilbao drøyt 11 000.

I Barcelona var kriminalitetsraten 46 per 1000 innbyggere i andre kvartal, i Valencia 38, i Madrid 36, i Palma de Mallorca 36, i Sevilla 35, og i Bilbao 32.

På den brukerbaserte internettportalen Numbeos oversikt over livskvalitet, får sikkerheten i Las Palmas 74, hvilket betegnes som «Høy». Livskvaliteten totalt betegnes som «Svært høy».

Oslo får til sammenligning 66 poeng på sikkerhet, Stockholm får 54 poeng, og København får 73 poeng. Livskvaliteten i Oslo og Stockholm er omtrent på nivå med Las Palmas i Numbeos indeks, mens København får litt høyere total poengsum.

Poengsummene er basert på innrapportering fra Numbeos brukere, og derfor ikke er samlet inn med kvalitetssikrede, vitenskapelige metoder for statistikk.

Numbeo er verdens største brukerstyrte tjeneste for vurdering av livskvalitet i land og byer rundt omkring i verden.

Tags