Las Palmas danker ut Oslo og Stockholm på livskvalitet

Las Palmas danker ut både Oslo og Stockholm på Numbeos rangering av livskvalitet, men må se seg slått av København.

Las Palmas er en tiltalende by som mange tiltrekkes av. Her fra et smug i gamlebyen Vegueta. Foto: Canariajournalen

På en indeks der Numbeo bruker New York som referanse, ligger Spania, Norge, Sverige og Danmark slik an seg imellom:

 1. Danmark: Nr. 2 i Europa med 186,25 poeng.
 2. Norge: Nr. 10 i Europa med 171,72 poeng.
 3. Sverige: Nr. 11 i Europa med 171,19 poeng.
 4. Spania: Nr. 13 i Europa med 163.48 poeng.

Storbykampen

Canariajournalen har også sammenlignet Numbeos rangering av livskvaliteten i Kanariøyenes største by, Las Palmas, med de største byene i Norge, Sverige og Danmark.

Det er små forskjeller, og alle de fire byene vurderes til å ha svært høy livskvalitet i verdenssammenheng.

Slik er rangeringen for livskvalitet:

 1. København 177,68 poeng, kategorisert som svært høyt i verdenssammenheng.
 2. Las Palmas 164,40 poeng, svært høyt..
 3. Oslo 162,39 poeng, svært høyt.
 4. Stockholm 155,96 poeng, svært høyt.

Lavest kjøpekraft i Las Palmas

Vi har brutt ned tallene i de åtte kategoriene som danner grunnlaget for livskvalitetsindeksen.

Las Palmas kommer svært dårlig ut på kjøpekraft. Slik er rangeringen:

 1. Oslo 79,03, moderat.
 2. Stockholm 78,96, moderat.
 3. København 75,32, moderat.
 4. Las Palmas 47,60 poeng, lavt. 

Lave levekostnader i Las Palmas

Når vi titter på levekostnader, kommer Las Palmas langt bedre ut enn de skandinaviske storbyene.

Her er rangeringen fra laveste til høyeste levekostnader:

 1. Las Palmas 52,31, lavt.
 2. Oslo 101,50, høyt. Nesten dobbelt så dyrt som i Las Palmas.
 3. København 94,43, høyt.
 4. Stockholm 83,92, moderat.

Boligpriser i forhold til inntektsnivå

Numbeo veier også inn gjennomsnittskostnadene for kjøp og leie av boliger i forhold til den gjennomsnittlige inntekten.

Slik er storbyrangeringen på dette punktet. Høyere tall innebærer at det går mer av inntektene til bolig.

 1. København 9,44, moderat.
 2. Oslo 10,51 moderat.
 3. Las Palmas 12,30, høyt.
 4. Stockholm 13,52, høyt.

Las Palmas har det beste klimaet

På klimaindeksen kommer Las Palmas, ikke uventet, klart best ut:

 1. Las Palmas 99,17, svært høyt.
 2. København 83,74, svært høyt.
 3. Stockholm 69,67, høyt.
 4. Oslo 59,99, moderat.

København best på helsetjenester

Kvaliteten på helsetjenester er viktig for mange. Her kommer København best ut, men det er små forskjeller:

 1. København 77,50, høy kvalitet.
 2. Oslo 76,49, høy.
 3. Las Palmas 72,80, høy.
 4. Stockholm 66,57, høy.

Mest forurensing i Las Palmas

På forurensingsindeksen kommer tre av byene godt ut, men Las Palmas er litt dårligere enn de andre.

Trolig på grunn av værfenomenet som heter calima, der sanddis kommer inn over øygruppen fra Sahara noen ganger i året:

Her er rangeringen på forurensingsindeksen:

 1. Stockholm 19,57, svært lavt.
 2. København 21,96, lavt.
 3. Oslo 23,96, lavt.
 4. Las Palmas 44,13, moderat.

Las Palmas er den tryggeste byen

Sikkerhet har stor betydning for følelsen av trygghet. Her stikker Las Palmas og København seg ut.

Slik er rangeringen for de fire byene:

 1. Las Palmas 73,92, høyt.
 2. København 72,93, høyt.
 3. Oslo 64,97, høyt.
 4. Stockholm 54,70, moderat.

Minst trafikkork i Las Palmas

Trafikkproblemer påvirker livskvaliteten for mange.

På indeksen for trafikkork, som er baser på hvor lange tidsforsinkelser det er i trafikken, kommer Las Palmas klart bedre ut enn de andre storbyene:

 1. Las Palmas 13,67. svært lavt.
 2. København 28,61, lavt.
 3. Oslo 31,34, lavt.
 4. Stockholm 35,96, moderat.

Best i fire kategorier

Vi kan summere opp med at Las Palmas er best i fire, og dårligst i to av de åtte kategoriene som danner grunnlaget for livskvalitet.

København er best i to kategorier, og er ikke dårligst i noen.

Oslo er best i én kategori, og dårligst i én.

Stockholm er best i én, og dårligst i fem.

Brukerrapporterte tall

Vi understreker at poengsummene er basert på innrapportering fra Numbeos brukere, og derfor ikke er samlet inn med kvalitetssikrede, vitenskapelige metoder for statistikk.

Numbeo er verdens største brukerstyrte tjeneste for vurdering av livskvalitet i land og byer rundt omkring i verden.

Levekostnader, kjøpekraft, boligpriser, kvalitet på helsetjenester, klima, forurensing, trafikkproblemer og sikkerhet tas i betraktning i vurderingen av livskvaliteten.

Forbrukere rundt omkring i verden rapporterer inn priser og sine vurderinger av en lang rekke faktorer til Numbeo.

Kriteriene for rangeringen, detaljert informasjon i hver kategori og tall for andre land og byer i verden, finner du på Numbeo.com.

Tags