Mer bråk om utbygging for turister på Tenerife

En fortidsminneforening går ut mot planene om et luksusprosjekt i Hoya de Grande sør på Tenerife, som de hevder truer arkeologisk viktige rester etter urfolket.

Grunnarbeid i Hoya Grande

Grunnarbeid i Hoya Grande

Det finnes blant annet helleristninger og rester av gjenstander urfolket brukte i området, ifølge «Asociación Patrimonial Tegüico», foreningen som er kritisk til utbyggingen.

Motstand mot tre turismeprosjekter

Dette er det tredje store tursimeprosjektet på kort tid som møter motbør på Tenerife.

Utbyggingen av et luksusanlegg for turisme i Puertito de Adeje ble stoppet i juni.

Adeje-prosjektet Cuna de Alma ble stoppet da det ble avdekket at området har arkeologisk verdi.

En bevaringsgruppe gikk i bresjen for å få byggearbeidene stoppet kort tid etter at de startet. Siden har arbeidene stått stille.

Et annet prosjekt, luksushotellet La Tejita i El Médano i Granadilla kommune, ble stoppet i 2021.

88 000 kvadratmeter blir berørt

Hoya Grande ligger bare noen få minutters kjøring unna Puertito de Adeje, hvor utbyggingen ble stoppet.

88 000 kvadratmeter skal bygges ut i Hoya Grande.

80 prosent skal bli for turismeformål, blant annet en golfbane, og 20 prosent blir for eksklusive boliger.

Dokumenter kommunestyret angivelig sitter på, skal vise til 155 boligenheter med kapasitet for 456 beboere, skriver avisen Canarias Ahora, som hevder å ha fått innsikt i planene.

Selskapet Cultania, som er spesialisert på integrert forvaltning av kulturarv, identifiserte for to år siden 29 elementer av historisk verdi som kulturarv i dette rommet, blant annet flere av som har tilknytning til urfolket.

Krever en redegjørelse

Asociación Patrimonial Tegüico krever at kommunestyret i Adeje gjør rede for hvilke tiltak som skal gjøres for å beskytte disse historisk viktige stedene.

Andre elementer som Cultanias studie identifiserte fra urbefolkningens tid, i tillegg til helleristningene, er isolerte steinsettinger og Las Moradas ravinen.

Det ble også identifisert bevaringsverdige elementer fra landbruk.

Blant annet en utgravd hule som ble brukt til bolig, treskegulv, en brønn, tre kanaler, tre reservoarer, og en vei.

Dette er gode eksempler på infrastruktur for landbruket i ifølge studien Cultania.

21 av fortidsminnefunnene vil bli direkte påvirket av utbyggingsprosjektet, og åtte vil bli indirekte påvirket, påstås det.

Urbanisert landbruksområde

Hoya Grande har historisk vært dominert av landbruk, særlig bananplantasjer og dyrking av tomater og korn.

Landbruket måtte opp gjennom tiden vike for urbanisering og en motorvei.

I omgivelsene, Barranco de Las Moradas er deler av den vegetasjonen i området fortsatt bevart.