Norsk selskap gjør sjøvann til ferskvann med bølgekraft på Gran Canaria

Norske Ocean Parks prototyp på et flytende avsaltingsanlegg for sjøvann, drevet av bølgekraft, ble innviet i Las Palmas på mandag.

dåp gaia

Marianne Harg fikk æren av å døpe prototypen.

Bølgenes bevegelsesenergi utnyttes til å drive avsaltingsprosessen uten behov for å omforme bølgebevegelsene til elektrisk energi.

Testes i ett år

Teknologien skal testes i ett år ved forskningsplattformen Plocan. Deretter skal det oppskaleres og testes videre.

Bølgekraften skal drive en omvendt osmose-prosess i et flytende produksjonsanlegg.

Det produserte ferskvannet skal pumpes i land, også det med hjelp av bølgekraft.

«Gaia»

Avsaltingsanlegget har fått navnet Gaia.

Anlegget ble avduket for politikere og spansk presse i havnen i Las Palmas på mandag. Gran Canarias president, Antonio Morales, og andre prominente gjester var til stede under avdukingen.

«Kanariøyene gir oss det ideelle miljøet for å teste teknologien», sier Sebastián Feimblatt, administrerende direktør i Ocean Oasis Canarias, i en pressemelding.

Han viser til Plocans infrastruktur, erfaring og plassering, og muligheten for å utvikle løsningen i et marked som er like relevant som Kanariøyene i spørsmål om avsalting og offshoreaktiviteter.

Vannproduksjon er dyrt

Avsalting av sjøvann er svært energikrevende.

Fremskaffing av ferskvann representerer totalt sett 15-20 prosent av det totale energiforbruket på Kanariøyene, fremgår det av pressemeldingen.

Bruken av konvensjonell energi til produksjon og distribusjon av vann skal reduseres med 40 prosent, ifølge øyrådets fornybarplan fra 2016.

«Derfor mottar vi denne typen innovative tiltak med stor interesse siden de kan være et svært relevant bidrag for å sikre vannforsyningen», uttaler Rosaná Melia, øyrådets generaldirektør for energi.

Flere fordeler

Den innovative løsningen skal gi reduserte kostnader, og ingen klimautslipp forårsaket av strømproduksjon.

Hvis det installeres på dypt vann, blir det også mindre problemer med miljøutslipp i form av saltlake.

Etablert i Las Palmas

Ocean Oasis har et forsknings- og utviklingskontor og et verksted i Las Palmas.

Selskapet skal fortsette å utvikle aktiviteter på Kanariøyene, med utgangspunkt i Gaia-prototypen, ifølge Kristin B. Fredriksen, daglig leder i Ocean Oasis.

Videre planer

Etter testingen hos Plocan, skal andre installasjoner bygges.

Prototypen skal i denne fasen skaleres opp slik at det kan produseres vann til forbruk.

Avsaltingsanlegget skal, når den tiden kommer, kobles til vanndistribusjonssystemet.

Denne fasen støttes av EU EIC Accelerator.

Selskapet ser for seg at teknologien kan brukes på steder der bølgevirkning er tilstrekkelig, blant annet slike steder som Kanariøyene, Sør-Afrika, Marokko, Chile og Australia.

Finansiering fra mange hold

Ocean Oasis har fått finansiering fra Innovasjon Norge, Norges Forskningsråd, European Innovation Council Accelerator (EIC), Gran Canaria Economic Promotion Society og ICEX gjennom programmet Invest in Spain, samfinansiert med FEDER-fond.

Den største private investoren er Grieg Maritime Group, som også var representert under seremonien.

Antonio Morales under invielsen. Foto: Øyrådet