Sommerturismen på Kanariøyene kan bli ødelagt

Sommerværet på Kanariøyene kan bli for varmt for turisme mot utgangen av århundret på grunn av klimaendringene, viser en ny, vitenskapelig rapport.

Maspalomas er et av turiststedene som kan bli påvirket ifølge forskerne. Foto: AlfredDerks

Av: Gunn Kleven gunn.kleven@canariajournalen.no

En av Kanariøyenes styrker som turistreisemål, er nettopp at det er sesong året rundt på grunn av det stabilt gode klimaet.

I sommermånedene juli og august er det vanligvis omtrent like mange turister på øygruppen som i høysesong om vinteren på grunn av det utmerkede været.

Kan bli ukomfortabelt varmt

I fremtiden kan det imidlertid bli så varmt i strandområder om sommeren at Kanariøyene blir et mindre behagelig sted å feriere, viser en studie fra klimaforskere ved universitetet i Las Palmas.

Det gjennomsnittlige antallet dager per måned med utmerket vær for turister, kan være kraftig redusert ved utgangen av århundret, ifølge forskerne.

Hittil har det stort sett vært behagelig vær i sommermånedene, selv om det fra tid til annen kan komme ubehagelige hetebølger.

Resten av året er det i gjennomsnitt 20 dager i måneden der været anses som svært behagelig for turister.

Om vinteren kan det faktisk bli litt flere behagelige dager på grunn av klimaendringene, påpekes det.

Det perfekte klimaet

Det finnes en indeks for turismeklima (TCI) der 0 er svært dårlig klima, og 100 er perfekt klima.

En perfekt TCI vil ligge på minst 90, og alt over 80 er utmerket.

90 innebærer at temperaturen ligger på 20-27 grader.

I tillegg må den gjennomsnittlige nedbøren per måned være maksimalt 15 millimeter, og vindhastigheten må maksimalt være 5,75 kilometer i timen.

Sommerværet på Kanariøyene har høy kompatibilitet med denne indeksen, men det kan endre seg i fremtiden, hevder forskerne.

Minus 13 dager

De trekker frem et kjent turistområde, Maspalomas sør på Gran Canaria, som eksempel.

Der kan antallet dager per måned med utmerket vær for turister bli redusert med 13, viser de til.

Det er særlig sør på Gran Canaria, Tenerife og Fuerteventura sommerværet kan bli mindre behagelig for turister.

Forskerne viser også til at varmeperiodene utvider seg inn i våren og høsten.

Grundig analyse

I forskningsrapporten, som er publisert i et klimatidsskrift, referere forskerne også til en klimaindeks for strandferie (HCB).

De har analysert flere variabler, slik som termisk komfort, skydekke, nedbør og vindhastighet.

Modelleringen av fremtidens klima på Kanariøyene er basert på to hypotetiske klimascenarier som er definert av FN.

Den ene er et moderat scenario (RCP4.5), der det gjøres grep som bremser utslippene av klimagasser.

RCP4.5 innebærer at konsentrasjonene av klimagass i atmosfæren vil øke noe fram mot 2060, og stabiliseres ved slutten av århundret.

Det andre er et verst tenkelig-scenario der det ikke gjøres noe, og utslippene fortsetter å øke (RCP8.5).

Klimautviklingen som FNs klimapanel har beskrevet ligger til grunn for studien.

Tidsperioden 1980-2009 er brukt som referanse.

Trussel mot økonomien

En stor reduksjon av sommerturismen er en alvorlig trussel mot økonomien på Kanariøyene, advarer forskerne.

Turismen bidrar med cirka 35 prosent av øygruppens bruttonasjonalprodukt. 40 prosent av arbeidsstyrken har arbeid som er avhengig av turismen.

Mulige mottiltak

Forskerne peker på tiltak som kan redusere temperaturplagen for turister, slik som planting av trær, bygging av skyggeelementer langs gatene, utforminger som fremmer luftsirkulasjon, og grønne områder med vannforekomster.

Det er åpenbart at turistreisemål må tilpasses klimaendringene, konkluderer forskerne i rapporten.

Har laget tre klimastudier

Resultatene fra klimastudiet er publisert i det vitenskapelige tidsskriftet "Regional Environmental Change".

Forskerne som har gjennomført studien jobber i Grupo de Observación de la Tierra y la Atmósfera (GOTA) ved universitetet i La Laguna på Tenerife, det vil si Gruppen for observasjon av jorden og atmosfæren.

Gruppen har tidligere i år publisert to andre klimarapporter for Kanariøyene.

Den ene viser til økt fare for skogbranner om sommeren frem mot utgangen av århundret, uansett hvilket av klimascenariene som vil utspille seg.

Den andre viser til at maksimaltemperaturen på Kanariøyene kan bli opptil fire grader høyere.

Les også

147 kanariske strender kan bli ødelagt på grunn av klimaendringer

Lufttemperaturen har steget 0,26 grader per tiår siden 1980

Melder 40 graders varme på Kanariøyene neste uke

Les mer om klimaendringer på Kanariøyene