Prisvekst på over ti prosent i juni

Spania har i juni hatt den største prisveksten siden april 1985. Fra juni i fjor til juni i år steg konsumentprisindeksen med 10,2 prosent. 

Mer poteter og mindre luksus er hverdagen for mange denne sommeren. Foto: Steve Buissinne

Prisstigningen fremgår av en foreløpig konsumentprisindeks som ble presentert av det nasjonale statistikkinstituttet INE 29. juni.

De endelige, verifiserte og detaljerte dataene publiseres i juli.

Fra mai til juni steg prisene med 1,5 prosent, og hittil i år har de steget med 5,5 prosent.

Den høye inflasjonen skyldes først og fremst stor prisstigning på drivstoff og mat og drikke, skriver INE i en pressemelding torsdag.

Forbrukerorganisasjonen OCU skriver i en pressemelding at prisutviklingen er alarmerende, og at det må innføres sterkere tiltak for å bremse prisveksten.

Drivstoff over 50 prosent dyrere

Den høye prisveksten skyldes økende priser på energi siden forrige sommer, samt prisøkningen på drivstoff og råvarer, som er forsterket av krigen i Ukraina, påpeker OCU. 

Prisene på bensin har steget med 56 prosent, og diesel med nesten 68 prosent.

Matvarer har steget med 11 prosent.

Hotell og restaurantpriser har gått opp med 40 prosent.

Strammer inn beltet

Mange spanske husstander har problemer med å få endene til å møtes, skriver OCU.

Fire av ti spanjoler har redusert bruken av oppvarming og elektriske husholdningsartikler, viser en studie forbrukerorganisasjonen har gjennomført.

Over en tredel bruker bilen mindre enn før.

Mange har sluttet å kjøpe produkter som ikke er essensielle.

Ber om avgiftsfjerning

OCU ber myndighetene om å midlertidig fjerne energirelaterte avgifter og moms på matvarer umiddelbart for å bremse effekten av prisveksten.

Organisasjonen ber også om at pengestøtten til vanskeligstilte økes, og gis til flere familier.

Fattigdommen sprer seg

Den siste undersøkelsen av levevilkår i Spania fra INE vise at andelen av befolkningen som risikerer fattigdom og sosial utestengelse har steget fra 2020 til 2021, og var oppe i 27.8 prosent.

På Kanariøyene står det enda dårligere til. Her er det over 35 prosent.

Prisundersøkelse på dagligvarer

Dagligvareprisene på supermarkeder steg med 9,4 prosent fra mars 2021 til mars 2022, viser en fersk studie fra OCU, som har sjekket prisen på 156 vareslag.

Prisene gikk opp på over åtte av ti produkter.

Matoljer gikk opp med 34 prosent, fersk fisk med 16 prosent, konservert mat med 11 prosent, og melkeprodukter med 11 prosent.

Butikkjeden Carrefour hadde den største prisstigningen, med en økning på 12,2 prosent, ifølge OCU.

Prisstigningen innebærer at dagligvarekostnadene for en gjennomsnittlig familie økte med 500 euro i året.

Prisene har steget ytterligere siden mars, viser statistikken  fra INE.

Fra mai i fjor til mai i år steg de med 10,8 prosent på Kanariøyene.