Fattigdom og sosial nød økte på Kanariøyene i 2021

Over 53 000 vanskeligstilte mennesker på Kanariøyene fikk hjelp av den katolske kirkes hjelpeorganisasjon Caritas i 2021.

Små mennesker merker godt at de store ikke har det bra. Foto: lisarunnels

Det er 17 prosent flere enn i 2020.

Fra 2019 til 2020, det første corona-året, økte antallet som fikk hjelp fra Caritas med 83 prosent.

Fattigdommen på Kanariøyene er strukturell, uttalte José Mazuelos, biskop på Kanariøyene, under en presentasjon av hjelpeorganisasjonens aktiviteter i 2021 på mandag.

Returen til en ny normal etter covid-pandemien har ikke vært noen fordel for de fattigste menneskene, ifølge Gonzalo Marrero, leder for Caritas Canarias.

I alt fikk 14 874 husstander hjelp fra Caritas i fjor.

Enslige mødre er overrepresentert på statistikken over de som fikk hjelp.

Nesten sju av ti av de som ba om hjelp fra Caritas i fjor var kvinner. Den største gruppen var 40-59 år gamle.

Antallet tvangsprostituerte kvinner som har bedt om hjelp har blitt mer enn doblet.

Over sju av ti var arbeidsløse, og av disse var nesten seks av ti uten noen form for inntekter.

Fire av ti hadde ansvar for mindreårige. 

13 prosent trenge hjelp til å skaffe nødvendige medisiner.

Åtte av ti av de som fikk hjelp, har ikke egen bolig. Tre av ti lever i en usikker bosituasjon.

Nesten tre av ti ba om hjelp til husleie. 250 familier sto i fare for å miste boligene og bli hjemløse.

Caritas rapporterer også om at flere mennesker har psykiske problemer. En Fodesa-rapport viser til at antallet er firedoblet, og at to av ti, over 400 000 innbyggere, har mentale problemer.

Antallet immigranter som fikk hjelp med husvære steg med 157 prosent til 3432 mennesker.

4309 hjemløse på Kanariøyene fikk hjelp av Caritas i fjor.

I 2020 sto 36,3 prosent av befolkningen på Kanariøyene i fare for fattigdom og sosial utestengelse, ifølge en rapport fra det europeiske nettverket for kampen mot fattigdom og sosial utestengelse i Spania (EAPN-ES), basert på Arope-indikatoren ((At-Risk-Of Poverty and Exclusion).

16,5 prosent av befolkningen levde i alvorlig fattigdom i 2020.

Antallet alvorlig fattige økte med 132 285 mennesker til 373 665. Det er en økning på 49 prosent.

Arope-rapporten for 2021 kommer til høsten.

Tags