Dramatisk økning av alvorlig fattigdom under corona-pandemien

Alvorlig fattigdom på Kanariøyene økte kraftig i løpet av 2020, viser en ny studie. 

Kanariøyene har høyest andel av mennesker i alvorlig fattigdom i Spania. Foto: Yaroslaf

Antallet som lever i alvorlig fattigdom steg til 373 665 mennesker.

Det er 16,5 prosent av befolkningen.

Økning av fattige i 2020 var på 132 285 mennesker, ifølge en rapport fra det europeiske nettverket for kampen mot fattigdom og sosial utestengelse i Spania (EAPN-ES).

Det vil si hele 49 prosent.

Kanariøyene er den spanske regionene med høyest andel mennesker i alvorlig fattigdom.

Totalt i Spania er antallet alvorlig fattige mennesker 4,5 millioner.

Det er 9,5 prosent av befolkningen.

72 prosent av disse er spanjoler.

Inntektsgrensen for å definere en person som lever alene som fattig, er 535 euro per måned, ifølge en årlig levekårsundersøkelse publisert i juli 2021.

For husstander med to voksne og to barn, er det 281 euro per person i husstanden.

14,1 prosent av barn og ungdom opp til 17 år i Spania lever i alvorlig fattigdom.

12 prosent av familier med mindreårige barn lever i alvorlig fattigdom.

For husstander med enslige foreldre med mindreårige, som regel mødre, er andelen 21 prosent.

I rapporten blir det slått fast at mennesker som lever i alvorlig fattigdom, spiser dårligere, er oftere syke, oftere overvektige, har mindre fysisk aktivitet, og bor i trange hjem.

Presidenten for EAPN-ES, Carlos Susías, slår fast at minimums leveinntekt (IMV) må heves til over fattigdomsgrensen for å bekjempe fattigdommen.

Den må også utvides til å omfatte flere, særlig de som er spesielt sosialt og økonomisk sårbare.

EAPN-ES advarer om at den sosiale og økonomiske effekten av covid-pandemien i de mest sårbare gruppene av mennesker.