Bygging av andre fase av nyveien vest på Gran Canaria starter i september

Fase to av en ny vei som bygges mellom Agaete og La Aldea langs den bratte vestsiden av Gran Canaria skal påbegynns i september.

Den røde streken viser nyveien, den oransje streken gamleveien GC-200 mellom La Aldea og Agaete. Det gjenstår 8,5 kilometer nyvei å bygge, den vanskeligste delen av strekningen. Ill: Grafcan / Gobierno de Gran Canaria

Det er strekningen mellom Agaete og El Risco i forlengessen av vei GC-2 som nå skal bygges, uttalte transportminister Sebastián Franquis på mandag.

Tidligere har strekningen La Aldea-El Risco blitt ferdigstilt.

Arbeidet skal utføres av en konstellasjon av selskapene Ferrovial-Agroman-Acciona-Lopesan-Bitumex, og kontrakten er på 152 millioner euro. Arbeidet skal ferdigstilles i løpet av 70 måneder, skriver regionsregjeringen i en pressemelding.

Det skal bygges åtte tunneler og to broer på en 8,5 kilometer lang strekning.

Arbeidet beskrives som svært komplisert, og skal starte med to tunneler som skal gå i hver retning i El Famuque. Tunnelene blir hver på 2100 meters lengde.

80 prosent av veistrekningen skal gå i tunnel. Over en million kubikkmeter masse skal tas ut.

La Aldea er en viktig landbrukskommune med cirka 8000 innbyggere som har vært hemmet av at den gamle veien, GC-200, er svært smal og svingete, og stadih blir utsatt for ras. Kommunen er også havn for hurtigfergene til Fred Olsen Express.

Planene om en stor utvidelse av havnen i Agaete er imidlertid mer usikre etter at Kanariøyene fikk ny regjering som ikke ivrer like mye som den forrige regjeringen for å få det gjennomført. Motstanden er også stor i befolkningen.

Det har gått nesten 20 år siden veien ble prosjektert.  Reisetiden på strekningen vil bli redusert med 55 prosent med nye veien, som blir 35 prosent kortere.

Lenker

Veikart for Kanariøyene