300 kilometer sykkelstier i naturen på Gran Canaria

Et nettverk med 300 kilometer naturstier skal være tilgjengelig for sykling, ifølge et nytt regulativ for å beskytte naturen på Gran Canaria.

Foto: PetyaPetrova

Skader på økosystemet og faren for ulykker er årsaken til at sykling i naturen skal reguleres.

I løpet av de kommende ukene skal øyrådet på Gran Canaria presentere det første offisielle nettverket av sykkelstier i naturen på til sammen over 300 kilometer, mye av det i beskyttede områder. 

Øyrådet går angivelig inn for et forbud mot sykling på naturstier som er mindre enn 1,5 meter brede.

Selskaper som arrangerer terrengsykling og terrengsykkelentusiaster er imidlertid imot at sykling i naturen skal reguleres.

Det vises til at Gran Canaria er et av verdens beste områder for terrengsykling, og at det mangler vitenskapelig grunnlag for å begrense sykling i naturen, skriver avisen Canarias Ahora.

Dagens regulativ fra 2005 tillater «rideaktivitet og andre former for bevegelse på ikke-motoriserte kjøretøy», forutsatt at bevegelsesfrihetene til de som går, og som har fortrinnsrett, respekteres.

Det gjeldende regulativet gir også kommunene myndighet til å innføre restriksjoner når det er nødvendig for å beskytte skogområder med høy brannrisiko, eller hvor det er truede arter.

Dette kan også gjøres for fotturstier.