Overvåker truet haiart på Kanariøyene med nye metoder

Universitetet i Las Palmas har startet en overvåking av bevegelsene til den truede haiarten havengler på Kanariøyene.

Havengel smiler til kamera. Foto:uicn

Overvåkingen startet i januar, og skal pågå i 18 måneder,  skriver universitetet i en pressemelding.

Viktig habitat

Kanariøyene er et av få steder i verden hvor det finnes en stor, fast bestand av havengler, en haiart som av utseende ligner på skater og rokker.

Havengler ble nylig inkludert i Spanias katalog over rødlistede arter.

Bestanden er sterk redusert verden over, hovedsakelig på grunn av over fiske.

Kanariøyenes farvann blir ansett som en av artenes siste bastion for å overleve.

Her bruker den de beskyttede buktene langs kysten til reproduksjon.

Turismen på Kanariøyene utgjør imidlertid en stor risiko.

Økt kunnskap for bedre bevaring

Prosjektet har fått navnet Acusquat II, og ledes av forskningsinstituttet Ecoaqua på universitetet.

Dette er den andre fasen i et pågående forskningsprosjekt hvor havenglenes bevegelsesrytme og sesongvise bevegelse studeres.

Målet er å få økt kunnskap om haiene, og bruke dette til å etablere retningslinjer for å gjøre bevaring av arten kompatibel med turismens bruk av havområder på Kanariøyene.

Selvstyrte miniubåter

Nye forskningsmetoder som akustisk merking og fjernovervåking med hjelp av selvstyrte, havgående enheter blir tatt i bruk.

Et beskyttet havområde innenfor Natura 2000-nettverket og dypere havområder lengre unna kysten overvåkes.

Det vitenskapelige navnet på havengler er Squatina squatina. På engelsk kalles den angel shark, og på spansk tiburón angelote.

Budsjettet for prosjektet er 87 000 euro, og 36 prosent av summen kommer som støtte fra det offentlige.

Prosjektet er ventet å  få stor betydning på verdensbasis for bevaring av havengler.