Gjør det kostbart å kaste avfall i feil beholder

Med Kanariøyenes nye plan for håndtering av avfall, vil det straffe seg økonomisk å kaste resirkulerbart avfall i beholdere for restavfall.

Foto: AleksandraSuzi

Prinsippet som følges er at forurenser skal betale.

Den omfattende avfallsplanen (Pircan) ble nylig godkjent av den regionale regjeringen, og skal gjelde frem til 2027.

Et av målene med planen er å redusere avfallsdyngene.

Mer skal resirkuleres, mindre skal gå på fyllingene eller brennes.

Gebyr og avgifter for dumping av avfall skal brukes for å oppnå dette.

Jo mer restavfall fra kommunene som går til fyllingene, dess mer vil det koste, og gebyrene er progressive.

Avfallsplanen omfatter også kontroller, bevisstgjøringskampanjer, fremming av forskning og utvikling, og subsidier for transport av avfall mellom øyene.

Et av problemene for avfallshåndteringen er at det ikke finnes noen virksomheter som resirkulerer eller gjenbruker avfall på Kanariøyene.

Det meste blir sendt til fastlandet eller til utlandet.

I avfallsplanen er det et uttalt mål å etablere slik industri på Kanariøyene.

Planen er utformet i henhold til en lov om sirkulær økonomi, som er under utarbeiding, og skal ut på høring i februar.

Med denne planen overholder Kanariøyenes regjering forpliktelsen fra EU og den spanske staten inngått i 2019 for avfall, og garanterer tilgang til bistandsprogrammet til EUs utviklingsfond (ERDF 2021-2027).

Kanariøyene har ikke hatt en avfallsplan siden 2006.