Seks av ti innbyggerne lever på grensen av det de kan takle økonomisk

Fattigdom er nærmest blitt en normaltilstand på Kanariøyene. 64 prosent av innbyggerne lever helt på grensen av det de kan klare.

Svært mange mennesker sliter med å få endene til å møtes på Kanariøyene. Foto: Pixabay

Det viser den siste rapporten om fattigdom fog sosial utestengelse ra det europeiske nettverket mot fattigdom (EAPN).

Selv om bruttonasjonalprodukt har vokst de siste årene, har den reelle fattigdommen økt betydelig på Kanariøyene, konkluderes det med i rapporten.

Resultatene ble presentert av representanter fra EAPN og departementet for sosiale rettigheter på Kanariøyene denne uken.

36,4 prosent av befolkningen levde i fare for fattigdom og sosial utestengelse i 2018. Det utgjør 773 422 mennesker, 50 985 flere enn i 2008.

Antallet som lever i alvorlig fattigdom er 195 000, 40 000 flere enn i 2008. Grensen for alvorlig fattigdom er satt til 3614 euro i året.

Den kanariske regjeringen hevder at de e har satt seg fore å redusere fattigdommen til livs. Dette skal gjenspeile seg i 2020-budsjettet.

Innføring av borgerlønn neste år er ett av tiltakene som med stor sannsynlighet skal gjennomføres mot utgangen av 2020, ifølge regionsregjeringen.

Flere sosialboliger er et annetm noe som skal komme 7000-14 000 innbyggere til gode.

På kort sikt skal egne midler og midler fra staten og EU brukes til å bekjempe fattigdommen.