Gran Canaria øker støttepotten til privat solkraft

200 000 euro som Gran Canarias øyråd har lagt i potten i støtte til private solcelleanlegg er oppbrukt. Nå økes potten med 50 000 euro.

Solcelleinstallasjon på Gran Canaria. Foto: Cabildo de Gran Canaria

Det gis støtte til solcelleinstallasjoner både for private enkeltboliger og til boligsameier.

132 installasjoner har fått innvilget pengestøtte hittil i år, skriver øyrådet i en pressemelding.

Søknad om støtte kan leveres på en nettside som er etablert for dette. Der finnes det også lister over leverandører og installatører, samt teknisk og økonomisk informasjon.

Støtten betales angivelig ut umiddelbart når søknaden er godkjent og det er verifisert at installasjonen innfrir kravene.

Støtten gis til installasjoner i ordinære hjem, ikke ferieboliger.

Støtten er på 1 euro per installert watt med et tak på 3000 euro for enkeltboliger.

I 2018 og 2019 ble  det gitt støtte til 218 installasjoner.

Øyrådet har også en pott på 150 000 euro for småbedrifter og ideelle organisasjoner som vil installere solcelleanlegg.

Las Palmas kommune har nylig vedtatt å gi fradrag i kommunal eiendomsskatt (IBI) for boliger som installerer solkraftanlegg.

Lenker

Nettsidene for solcellestøtte