Etterforskning av timeshare-selskap på Tenerife

FAGARTIKKEL, JUS: Etterforskningsrett nummer 1 i Arona på Tenerife kunngjorde i april en innledende saksbehandling mot Silverpoint Vacations SL ("Silverpoint"), og Excel Hotels & Resorts SA ("Excel").

De mistenkte lovbruddene er knyttet til timeshare-gigantens konkurs. Illustrasjon:ncc

Av: Richard Potticary redaksjonen@canariajournalen.no

Silverpoint hadde sin hovedvirksomhet på sørsiden av Tenerife, og hadde tapt hundrevis av rettssaker relatert til salg av timeshare-produkter.

Virksomheten valgte å gå til frivillig avvikling i februar 2020.

Hundrevis av investorer, hvorav mange er pensjonister, tapte sparepengene. Samtidig var det mistanke om at pengene deres ble flyttet til en annen selskapsgruppe, hvor flere av selskapene var offshorebasert.

Vesentlige midler hos Silverpoint ble overført til Excel før selskapet ble erklært insolvent.

Påtalemyndighetene mistenker blant annet straffbar insolvens og forsinkelse av effektuering.

Skjuling av midler

Et av de potensielle lovbruddene, er "alzamiento de bienes". Det vil si skjuling av midler.

Dette gjør det vanskelig for kreditorene å finne midler som kan dekke deres gjeld.

Det kan virke som om midler for millioner av euro, inkludert timeshare-uker og leiligheter, kan være fjernet fra Silverpoint kort tid før selskapet begjærte seg konkurs.

Et av selskapene som fikk tilført disse midlene, var Excel, som forvaltet feriesteder. Excel var tidligere kjent som Silverpoint Hotels & Resorts SA.

Flere relaterte ferieanlegg, blant annet Beverly Hills Club, Beverly Hills Heights, Hollywood Mirage og Palm Beach Club, blir fortsatt forvaltet av Excel. 

Det nasjonale politiets spesialenhet for økonomisk og fiskal kriminalitet (La Unidad especializada en Delincuencia Económica y Fiscal), har forberedt en omfattende rapport om koblinger til, og delaktighet i, ulovlige handlinger for begge selskapene.

Silverpoint og Excel kan tilsynelatende ha inngått et "simulert" søksmål mellom hverandre i mars 2018.

Silverpoint erkjente en påstått gjeld til Excel, og ga løfter om å betale ned gjelden ved å overføre "en vesentlig del av, …, om ikke alle, selskapets midler". 

Disse midlene omfattet 7347 timeshare-uker, portfolioen for langtidsklienter, og et løfte om å betale 6,7 millioner euro.

Etterforskningsdommeren har bedt om at informasjon relatert til Silverpoints og Excels midler, og kontrakter mellom de to partene, skal samles inn.

Dommeren gjør dette fordi disse selskapene angivelig "handlet i samarbeid", som en del av en plan for å unngå å betale i henhold til rettslige dommer, ifølge påtalemyndighetene.

Etterforskningen kan eventuelt bli utvidet til å inkludere rådgivere for Silverpoint og Excel, og deres relaterte selskaper.

Konkursprosess

Silverpoint begjærte seg konkurs i desember 2019, og gikk direkte til avvikling 1. februar 2020.

Da begjæringen ble lagt inn, var selskapenes totale, oppgitte midler på 14 millioner euro.

Gjelden var estimert til 28 millioner euro.

Konkursforvalterens rapport indikerer imidlertid at selskapet har midler for 83 millioner euro, og gjeld på 14 millioner euro – i stor grad knyttet til søksmål klienter har vunnet mot selskapet.

I tillegg til avviklingen i Spania, har en konkursprosedyre mot moderselskapet, Limora Investments Limited, pågått i konkursretten i det sørlige distriktet av New York.

Denne prosessen har belyst hvordan ferieanlegg sør på Tenerife var hovedinntekt for et stort nettverk med selskaper i skatteparadiser som Dubai, Virgin Islands, Panama og Malta.

Det kan virke som om Limora Group brukte skallselskaper for å overføre midler rundt om i  verden, slik at det blir vanskelig for spanske myndigheter å finne midlene.

Situasjonen er annerledes i Spania. Her er det er håp om at etterforskningen av overføring av midler til Excel skal føre til at 8 millioner euro blir gjenvunnet for kreditorene.

Miguel Rodríguez Ceballos, hovedadvokat for The Nordic Consulting, representerer mange Silverpoint-investorer.

Han peker på at Silverpoint har tapt rettssaker i mange år, men har ikke betalt det de er dømt til å betale til sine tidligere kunder.

De har heller ikke rapportert inn midlene som retten har forsøkt å få hånd om, viser han til.

Ceballos håper denne etterforskningen vil gjenvinne midler.

Han håper også at de ansvarlige blir straffet for sine handlinger, og at straffeprosedyren vil bidra til å rense det tilsmussede bildet av Tenerifes ferieindustri.

Artikkelforfatteren

Richard Potticary er regnskapsfører utdannet ved London School of Economics. Han jobber til daglig i firmaet Nordic Consulting.

Tags