Las Palmas har Spanias billigste taxipriser

Av 51 spanske byer har Las Palmas på Gran Canaria de laveste taxiprisene, slik de også har hatt tidligere år, viser en ny undersøkelse fra forbrukerorganisasjonen Facua.

Drosjeprisene er regulert på Gran Canaria,og går på taksameter. Pruting er ikke nødvendig. Foto: Canariajournalen

De høyeste drosjeprisene har Tarragona, San Sebastián og Vitoria.

Prisundersøkelsen er gjort for tre kjørelengder;- en, fem, og ti kilometer, på dagtid og om natten og i helgene.

Selv om Las Palmas er billigst, er det andre byer som har lavere minstetakster.

Lenker

Klikk her for å bestille drosje på Gran Canaria

Tags