ANNONSE
Las Palmas de Gran Canaria
+22°C
Partly Sunny
Santa Cruz de Tenerife
+23°C
Partly Sunny
PUBLISERT 02. MARS 2021 - SIST ENDRET 21. MARS 2022
Sandskyen over Kanariøyene 23. februar 2020 førte til at alle lufthavner ble stengt. Foto: Nasa/Aemet

Avslører monstercalimaens hemmeligheter

Støvforskere har analysert episoden med tidenes tetteste sanddis fra Sahara på Kanariøyene i februar 2020, og avdekket monstercalimaens hemmeligheter.

ANNONSE

Dette værfenomenet kalles calima, og inntreffer oftest om vinteren på Kanariøyene.

Calimaen som rapporten tar for seg, rammet Kanariøyene fra 22. til 24. februar 2020, og var den mest ekstreme som noen gang er registrert.

Resultatene fra analysen til World Meteorological Organization (WMO) er presentert i en 119 sider lang rapport som er publisert denne uken av det statlige værinstituttet Aemet, og Spanias regjering.

Her er noen av konklusjonene:

Skyhøyt over faregrensen

Forskerne bekrefter at det var den tetteste calimaen som noen sinne er målt, og målingene går 43 år tilbake i tid.

De høyeste måleverdiene ble registrert 23. februar.

Den gjennomsnittlige støvtettheten per døgn var på det meste 33 ganger over grenseverdien for helsefare, som er satt av Verdens helseorganisasjon (WHO).

Grenseverdien er på 50 mikrogram PM10-partikler per kubikkmeter luft.

Under monstercalimaen ble det målt 1644 mikrogram.

Øyeblikksmålingene var oppe i over 3000 for PM10 og over 1000 for PM2,5.

På noen av Kanariøyene la calimaen igjen over 0,65 kilo sandstøv per kvadratmeter mark, ifølge rapporten.

PM10 er partikler med diameter opptil 10 mikrometer PM2,5 opptil 2,5 mikrometer.

Flytrafikken måtte stoppes

Sanddisen førte til sterkt nedsatt sikt.

Det førte til at alle lufthavnene på Kanariøyene måtte stenges for både utgående og innkommende trafikk i flere timer den 23. februar.

Det er første gang i historien at en calima har ført til stenging av alle lufthavnene.

Titusener av turister ble sittende "sandfaste", og det førte til store overskrifter i nyhetsmedier verden over.

Det faktum at de store karnevalene på Gran Canaria og Tenerife pågikk på den tiden, bidro også til at svært mange turister ble påvirket.

På Gran Canarias lufthavn var sikten nedsatt til 400 meter. 

I havnen i Santa Cruz de Tenerife og enkelte andre steder var sikten i korte perioder nede i 100 meter.

Cirka 1000 flyvninger ble innstilt på Kanariøyenes åtte lufthavner.

Kostnadene stengingen av lufthavnene medførte, er beregnet til minst 17,65 millioner euro, ifølge rapporten.

Uvanlig sterk vind

Under denne calimaen var det langt sterkere vind i høyere luftlag enn det som er vanlig under calimaer, ifølge rapporten.

Uvanlig høy

Støvskyen var fem kilometer høy, noe som er langt høyere enn vanlig på den tiden av året.

Den typiske høyden for slike sandskyer er rundt 2000 meter.

Sand og forurensing

Støvdisen inneholdt hovedsakelig Sahara-sand.

I tillegg var det 2-5 prosent forurensinger av en type som tilsvarer de som eksisterer til vanlig i Nord-Afrika, viser analysene.

Innholdet av lokal forurensing fra Kanariøyene var uvesentlige.

Plantene lider

En sterk reduksjon av pollen og sporer i luften ble også registrert.

Solstrålingen ble kraftig redusert, hvilket direkte påvirker planters vekstutvikling.

Støvmodeller forutså calimaen

Multimodellen SDS-WAS, som benyttes av Barcelona Dust Forecast Center, og inkluderer flere modeller, forutså calimaen tre dager før den inntraff.

Modellen beregnet en støvtetthet på over 1000 mikrogram per kvadratmeter.

Den var mest treffsikker for de østlige Kanariøyene, og bommet med 1-3 timer for de vestlige øyene.

For Tenerife, forutså modellen en lavere støvtetthet enn det som faktisk ble observert.

Disse modellenes spådommer er vesentlige for å advare den mest sårbare delen av befolkningen, konkluderes det.

Økt belastning på sykehus

Studiene peker mot at calimaer gir flere innleggelser på sykehusene for alle typer respirasjonssykdommer.

Belastningen på nødetatene øker også.

Dette er i tråd med resultatene fra en annen studie kalt CAS Project, hvor risikoen for akuttinnleggelser ved eksponering for støv ble analysert.

Redusert produksjon av solkraft

Sanden førte til at produksjonen av solkraft ble redusert med 52 prosent den 23. februar og 72 prosent den 24. februar.

Sanden som ble liggende på solpanelene, reduserte i tillegg effektiviteten fra 96 til 75 prosent.

Det tok nesten en måned før alle solpanelene var rengjort for sand.

Tapene i Kanariøyenes energisystemer er anslått til én million euro.

Mange fugler og insekter

Det har aldri tidligere i Spanias historie kommet så mange fuglearter som hører hjemme i Nord-Afrika som det gjorde til  Kanariøyene under calimaen.

Det kom også mange øyenstikkere av arten vandrerkeiserlibelle (Anax ephippiger).

Disse kom helt til den vestligste kanariøya, El Hierro.

Andre arter av øyenstikkere fulgte også med calimaen, slik som rødårehøstlibelle (sympetrum fonscolombii).

Klimaendringer påvirker calimaer

Det er flere indikasjoner på at klimaendringer fører til kraftigere konsentrasjoner av sandstøv fra Sahara i Nord-Atlanteren og Middelhavsområdene, peker forskerne på.

Etter den kraftige calimaen på Kanariøyene i februar 2020, fulgte i juni en enda mer ekstrem episode, men denne sandskyen beveget seg lenger sør.

Episoden varte gjennom hele juni, og var den kraftigste som er registrert.

Derfor fikk den tilnavnet "Godzilla".

Sanden ble i juni transportert helt til Karibia og Sentral-Amerika.

Partikkelkonsentrasjonen lå 60-70 prosent over det normale, og den pågikk lenger enn noen tidligere episoder.

2020 var et  svært unormalt støvår for Nord-Atlanteren, skriver forskeren i rapporten.

De ulike meteorologiske forholdene som inntraff kan forklares i et klimaendringsscenario, vises det til.

Calimaepisodene som rapporten tar for seg, er mest sannsynlig et resultat av klimaendringer, skriver forskerne.

Her vises det til endringer i tropisk sirkulering og ekstratropisk sirkulering.

Dette kan spille en viktig rolle for klimaet i Nord-Afrika, Sahel, Middelhavsregionene,  Midt-Østen og Sentral-Asia, blir det understreket.

Derfor også en viktig rolle for calimautbrudd.

Flere studier tyder på at calimaer blir, eller kommer til å bli, direkte påvirket av klimaendringer, konkluderes det.

Forskerne som har laget rapporten viser imidlertid til at de ikke har utført noen studie av årsak-effekt sammenhenger mellom klimaendringer og calimaer.

Rapporten heter "Desert Dust Outbreak in the Canary Islands (February 2020): Assessment and Impacts".

Mer sanddis denne uken

Denne uken ligger det også sanddis på Kanariøyene, bare en drøy uke etter den forrige, som var temmelig tett.

Nå er sanddisen relativt svak, og skal være borte på fredag, ifølge calima-modellen Skyron.

Målinger i dag tidlig viser moderate verdier på alle Kanariøyene unntatt El Hierro, hvor det er lave verdier.

Les også

Monstercalimaen dumpet 61 000 tonn Sahara-sand på Gran Canaria

Sandskyen fra Sahara kan komme til Norge på lørdag

Forskere advarer om økt dødelighet under calima

Sanddis på Kanariøyene kan ta livet av hjertesyke

ANNONSE

Hold deg oppdatert!

Følg Canariajournalen på Facebook.

Støtt Canariajournalen

Vi har valgt å ha alt innhold utenfor betalingsmur, og dermed gratis tilgjengelig for alle.

Driften finansieres med annonseinntekter, uten noen form for annen støtte.

Det koster å drive kvalitetsjournalistikk, og du kan hjelpe oss til å bli enda bedre på denne måten:

Bli frivillig, personlig sponsor, Vipps fra norsk mobil eller Swish fra svensk mobil en valgfri slant med penger:  

Vipps: 957494 69

Swish: 070 2314263

Kontakt oss på redaksjonen@canariajournalen.no for opplysninger om andre betalingsalternativer.

Pengene går til produksjon og innkjøp av redaksjonelt innhold, samt forbedringer.

På forhånd takk for din støtte!

Les mer her

ANNONSE
ANNONSER