Advarer om alvorlig fare for store skred på Kanariøyene

Profor Canarias advarer den regionale regjeringen om alvorlig fare for store skred som kan ramme veier og tettsteder på Kanariøyene.

Dette raset ødela kystvei GC-500 veien mellom Puerto de Mogan og Taurito sørvest på Gran Canaria i september 2017, og veien er fortsatt stengt. Foto:Øyrådet på Gran Canaria

Det er høy risiko for store ras på minst 30 prosent av Kanariøyene, hvilket utgjør en enorm fare for befolkningen, advarer Profor Canarias, en forening for profesjonelle skogarbeidere.

Skog ødelegges av branner

Store skogbranner har ført til at vekster som holder jord- og sandmasser på plass, er forsvunnet, og skogbranner kommer til å øke i både hyppighet og intensitet på grunn av klimaendringene, vises det til.

Det nye klimaregimet vil også føre til mer nedbør, som øker rasfaren, blir det understreket.

90 prosent av øygruppens areal står i fare for ørkendannelse, påpekes det.

Havoppvarmingen forsterker dette problemet på Kanariøyene fordi et varmere hav fører til at flere stormer dannes i Atlanterhavet, og kan ramme Kanariøyene, viser Profor til.  

Skogekspertene ønsker med advarselen å bidra til å forbedre utkastet til en ny lov om tiltak mot klimaendringer.

Ønsker forbedringer i lovutkast

Profor ønsker at loven skal omfatte garantier av responskapasiteten på Kanariøyene mot de globale klimaendringene.

De foreslår blant annet at grønn infrastruktur blir gitt en sentral rolle i strategien mot klimaendringer.

Dessuten at det etableres finansieringsmekanismer for å tilpasse skogpolitikken.

I tillegg foreslås et eget departement for forskning, utvikling og implementering for skogens økosystem, og utvikling av bærekraftige forretningsmodeller knyttet til dette.

Disse tiltakene mener Profor Canarias er vesentlige for å sikre en tilpasning til klimaendringene som er forutsett for de neste tiårene.

Profor viser også til at etableringen av aktiviseringen av en grønn infrastruktur i politikken også vil føre til at det vil skapes mange arbeidsplasser fordi det en arbeidsintensiv sektor.

Tags