52,8 millioner euro fra EU-fond til sosialboliger på Kanariøyene

Kanariøyene skal bruke over 180 millioner euro på sosialboliger i løpet av to år. En støtte på 52,8 millioner euro fra EUs Next Generation Fund (NGEU) er nå innvilget.

Las Palmas, Gran Canaria. Foto: Treboreckscher

EU-pengene er øremerket til rehabilitering av boliger for økonomisk vanskeligstilte familier.

Spanias ministerråd godkjente 5. oktober tildelingen av EU-pengene til Kanariøyenes departement for offentlige arbeider, transport og boliger.

En lov som regulerer støtteprogrammet for rehabilitering av boliger innenfor rammen av en plan for gjenoppretting og slagkraft i perioden 2021-2023, er godkjent av Kanariøyenes ministerråd.

Loven regulerer også bygging av energieffektive boliger som finansieres av Next Generation-fondet.

Pengene skal snart overføres fra den spanske stat, skriver Kanariøyenes regjering i en pressemelding.

Den nevnte planen omfatter to program:

Rehabiliteringsprogram for boligmiljø; og bygging av sosiale utleieboliger i energieffektive bygninger.

Det er ventet at det sistnevnte programmet vil få tildelt penger fra fondet i 2022.

De 52,8 millioner euroene skal gå til rehabilitering av sosialboliger i urbane strøk, for det meste boliger som er gamle og nedslitte, og bygninger med dårlig byggekvalitet.

Energiforbruket i disse boligene skal også reduseres med 30 prosent.

Kanariøyene kan få ytterligere 130 millioner euro til de to programmene fra EU-fondet i løpet av 2021-2023.

 The Next Generation EU- fund (NGEU), er en økonomisk gjenopprettingspakke fra EU for å støtte medlemsland som er negativt påvirket av COVID-19-pandemien.

Fondet ble godkjent av Det europeiske råd 21. juli 2020, og har en størrelse på 750 milliarder euro.

Tags