Nytt kjøpesenter The Market i Puerto Rico. Åpner i 2019. Ill: The Market