Utbygging av fiberoptikk i Mogan 2016. Ill: Movistar / Canariajournalen