Skal lage biodrivstoff og gjødsel av hotellavfall

På fredag ble grunnsteinen lagt for en ny fabrikk på Gran Canaria som skal lage biodrivstoff og gjødsel av organisk avfall.

Avfall fra hoteller på Gran Canaria blir til biodrivstoff og gjødsel.

Fernado Clavijo, Ángel Victor Torres og Antonio Morales ved nedleggelsen av grunnsteinen i Arinaga.

Anlegget  skal håndtere avfall fra hoteller, restauranter, butikker, samt planterester og vekstavfall fra landbruket, kommunal beskjæring og beplanting.

Fabrikken skal ligge i Arinaga industriområde i Agüimes kommune, og blir den første av sitt slag på Kanariøyene.

Tenerife, Lanzarote og Fuerteventura skal snart følge etter.

Startklar om cirka 14 måneder

Selskapet ATH Bioenergy skal investere, ifølge sine egne anslag, 25 millioner euro i prosjektet på Gran Canaria, og tilsvarende beløp på de tre andre øyene.

Fabrikksjefen opplyste på en pressekonferanse på fredag at fabrikken i Arinaga kan stå ferdig i løpet av 14 måneder.

Den skal fremstille biometan, biogass (bioCO2) og biologisk gjødsel fra 35 000 tonn organisk avfall årlig, cirka en sjettedel av alt organisk avfall som oppstår på øya i løpet av et år.

Til hoteller, industri og landbruk

Biodrivstoffet skal levers til hotellene og til annen industri som er interessert i å avkarbonisere virksomheten.

Gjødselet skal levers til landbruket, hovedsakelig til bananplantasjer.

Toppolitikere møtte tungt opp til den symbolske seremonien med nedleggingen av grunnsteinen.

Presidenter og ministere på plass

Både Spanias minister for territorialpolitikk og demokratisk minne, Ángel Victor Torres; Kanariøyenes president, Fernado Clavijo; Gran Canarias president, Antonio Morales; Kanariøyenes minister for økologisk overgang og energi, Mariano Hernández Zapata; og ordføreren i Agüimes, Óscar Hernández, kastet glans over seremonien.

Mer selvforsynt

Morales sa i sin tale at fabrikken vil bidra til å innfri Gran Canarias mål om avkarbonisering, og gjøre øysamfunnet mindre avhengig av energi utenfra.

Øyrådet jobber for tiden med å ta i bruk en strategi som vil gjøre det mulig for øya å bli ledende i overgangen til en sirkulær økonomi, fortalte Morales videre.

Del av kretsløpet

Produksjon av biodrivstoff bidrar ikke til økt utslipp av klimagasser i og med at råvarene uansett vil slippe ut CO2 hvis de blir liggende og råtne i søppelfyllinger eller brennes.

I stedet reduseres utslipp fra importerte, fossile energikilder som erstattes med lokalprodusert biodrivstoff.

Bruker svært mye gjødsel

Gjødselproduksjonen gir en økt verdi i det sirkulære kretsløpet.

Primærnæringen på Kanariøyene sliter i dag med et høyt forbruk av kjemisk gjødsel, og stor konkurranse fra importerte landbruksvarer med lave priser.

Lokalprodusert gjødsel fra fabrikken kan erstatte importert, kjemisk gjødsel og bidra til å redusere produksjonskostnadene, ble det understreket under seremonien.

Fabrikken skal fremstille cirka 5000 tonn flytende gjødsel og 4000 tonn fast gjødsel per år.

Som om ikke det var nok, skal fabrikkens avløpsvann regenereres. Halvparten av det regenererte vannet skal brukes i fabrikken, og den andre halvparten skal brukes til vanning i landbruket.

Flere fluer i et smekk

Clavijo pekte på at prosjektet kobler sammen reiselivssektoren med primærsektoren, avfallshåndtering og energiproduksjon, alt sammen svært viktig for regionen.

Det er denne typen prosjekter Kanariøyene trenger, sa han.

Tenerife er neste øy ut

Direktøren i BHT Energy fortalte at et lignende prosjekt skal følge på Tenerife, i og med at det er den kanariøya som har flest turister, og som produserer mest organisk avfall.

Fuerteventura og Lanzarote, som har mange turistsentre, er også med i selskapets fremtidsplaner.

I løpet av fem år skal selskapet ha biofabrikker på alle de fire øyene, ifølge planen.

Turistsektoren er Kanariøyenes største industri, og det er behov for å gjøre sektoren mer miljøvennlig, slo direktøren fast.

Bli privatsponsor du også! Canariajournalen har valgt å ha alt innhold utenfor betalingsmurer, og finansierer driften med annonser og privatsponsorer, uten abonnement eller pressestøtte. Det koster å drive kvalitetsjournalistikk, og du kan hjelpe oss til å bli enda bedre: Bli sponsor, Vipps eller Swish en valgfri slant med penger: Vipps: 95 74 94 69. Swish: 070 2314 263. På forhånd takk for din støtte!