Santa Cruz de Tenerife blir mer fotgjengervennlig

Et nytt regulativ for trafikksikkerhet, kjøretøy og fotgjengere trer i kraft tidlig i februar i Tenerifes hovedstad, Santa Cruz de Tenerife.

Målet er å gjøre byen vennligere og sikrere for fotgjengere, ifølge ordføreren, José Manuel Bermúdez.

Saken ble kunngjort i en offisiell bulleteng for provinsen 18. januar.

Regulativet skal innføres 15 dager etter kunngjøringen i bulletengen.

Det er satt opp regler for bruk av personlige mobilitetskjøretøy (MPV), slik som elsparkesykler, bruk av offentlig område (både bilgater og for fotgjengere), innføring av en ny mobilitetsmodell, og mekanismer som skal forbedre livskvaliteten for innbyggerne, opplyses det.

I høringsperioden for regulativet kom det inn 114 innvendinger.

42 av disse ble tatt hensyn til gjennom endring av 33 paragrafer. Resten ble avvist.

I alt er det 134 paragrafer i regulativet.

Hovedpunktene i regulativet

  • Trafikk- og trafikksikkerhetsforskrifter
  • Veiplanlegging, inkludert paragrafer som refererer til reserverte kjørefelt, regulering av bysonen og modale sameksistensveier.
  • Fotgjengermobilitet, med paragrafer rettet mot de mest sårbare trafikantene.
  • Regulering av sirkulasjonen av sykler og andre kjøretøy, inkludert de som er for personlig mobilitet.
  • Stoppe- og parkeringsregime i byen.
  • Regulering av veireservasjoner og andre begrensninger.
  • Veidisiplin, overtredelsesregime og sanksjoner.

Bli privatsponsor du også! Canariajournalen har valgt å ha alt innhold utenfor betalingsmurer, og finansierer driften med annonser og privatsponsorer, uten abonnement eller pressestøtte. Det koster å drive kvalitetsjournalistikk, og du kan hjelpe oss til å bli enda bedre: Bli sponsor, Vipps eller Swish en valgfri slant med penger: Vipps: 95 74 94 69. Swish: 070 2314 263. På forhånd takk for din støtte!