Dømt for å nekte å utføre kjønnsskifteoperasjon

I en ankesak i Las Palmas er det dømt til fordel for en transseksuell som ble nektet kjønnsskifteoperasjon av den offentlige helsetjenesten (SCS).

Rettsbygning Las Palmas, Gran Canaria.

Rettsbygning Las Palmas, Gran Canaria.

Avslaget på operasjonen var ubegrunnet, ifølge dommen fra Kanariøyenes Høyesterett i Las Palmas.

Punget ut for operasjonen selv

Personen som ble nektet operasjon, skal nå utbetales 20 737 euro i erstatning, fordi operasjonen måtte utføres på en privatklinikk i stedet for et offentlig sykehus.

Operasjonen, et kjønnsskifte fra kvinne til mann, ble utført utenfor Kanariøyene i august 2018.

Betydelig lidelse

Slik formuleres begrunnelsen for dommen:

«I dette tilfellet gikk SCS ikke engang med på henvisningen til et annet offentlig senter, slik endokrinologien ba om [...], det vil si at den avviste uten mulighet for å få en annen løsning i det offentlige helsevesenet [...]».

Det vises til at vedkommende var en transseksuell person som hadde diagnosen «kjønnsdysfori-lidelse».

Det innebærer en betydelig psykisk helsetilstand, påpekes det.

Fra det øyeblikket hen identifiserte seg selv som en transkjønnet person, søkte hen legehjelp og ba om spesifikke medisinske prosedyrer som er avgjørende for hens velvære og livskvalitet, står det videre i omtalen av dommen.

Angst og selvmordstanker

Forespørselen om falloplastikk ble avslått av den kanariske helsetjenesten på grunn av den påståtte mangelen på et «adekvat henvisningssenter».

I dommen understrekes det at pasienten i dette tilfellet viste stigende angst og en forverring av tilpasningsforstyrrelse på grunn av forsinket medisinsk behandling.

I den medisinske historikken er det vist til selvmordstanker som følge av dette, påpekes det.

«Disse fakta indikerer at hans situasjon var av største betydning fra et medisinsk og psykologisk synspunkt, som er i samsvar med den brede tolkningen av vitalt hastverk etablert av rettsvitenskap», står det videre i domsavsigelsen.

Sårbar gruppe

Retten viser også til at transseksuelle kan bli offer for utallige situasjoner med helsemessig og juridisk diskriminering, og er en sårbar gruppe som trenger juridisk og helsemessig beskyttelse.

Fjerning av bryster blir ikke dekket

Den opererte, som nå er mann, fikk imidlertid avslag på et krav om å få dekket kostnadene for å operere bort brystene.

Dette ble også gjort på en privat klinikk etter avslag fra den offentlige helsetjenesten, og kostet over 7000 euro.

Retten fant det bevist at Kanariøyenes helsetjeneste hadde frarådet fjerning av brystene fordi pasienten på det tidspunktet hadde fått hormonbehandling i mindre enn ett år.

Dommen kan ankes.

Bli privatsponsor du også! Canariajournalen har valgt å ha alt innhold utenfor betalingsmurer, og finansierer driften med annonser og privatsponsorer, uten abonnement eller pressestøtte. Det koster å drive kvalitetsjournalistikk, og du kan hjelpe oss til å bli enda bedre: Bli sponsor, Vipps eller Swish en valgfri slant med penger: Vipps: 95 74 94 69. Swish: 070 2314 263. På forhånd takk for din støtte!