Fant sjeldne skatter på havbunnen ved Kanariøyene

På Kanariøyene finnes det enorme mengder sjeldne jordarter med de svært etterspurte materialene tellur og kobolt, viser en ny kartlegging.

Submarine fjell og øyer ved Kanariøyene

De undersjøiske fjellene ved Kanariøyene inneholder mange uutnyttede ressurser.

Materialene har høy verdi som råvarer i produksjon av elektroniske halvledere til blant annet elbiler og solcellepaneler.

Ny undersøkelse i år

Verdens største forekomst av tellur ble oppdaget i 2017 på et vulkansk fjell på havdypet, 462 kilometer sør for Kanariøyene av britiske forskere.

Denne forekomsten er anslått til 2670 tonn, nok til å gi halvledermateriale til 277 millioner elbiler, og en tolvdel av alt som er funnet i verden hittil.

En ny undersøkelse ledet av Spanias institutt for geologi og gruvedrift er kjørt i år, og resultatene er publisert i tidsskriftet Marine Geology.

Forskere gjorde oseaniske undersøkelse på åtte nye steder i havet sørvest for El Hierro.

Det ble funnet svært store forekomster av sjeldne jordarter på havbunnen.

Enormt mye tellur og kobolt

Det ble lett på åtte steder hvor det ligger undersjøiske vulkaner.

Forskerne fant ut at de kan inneholde opptil 20 ganger så mye sjeldne jordarter som vanlig i jordskorpen.

Av tellur kan det være så mye som 4000 ganger mer enn normalt, og for kobolt, opptil 500 ganger så mye.

Tellur et svært sjeldent grunnstoff, ifølge Store Norske Leksikon.

Det har halvlederegenskaper som gjør det spesielt attraktivt for bruk i avanserte solceller.

Eldre enn Kanariøyene

Vulkanene ligger på dybder fra 3500-5000 meter, så det blir ingen enkel sak å få til lønnsom gruvedrift.

De er 92-152 millioner år gamle, og fantes lenge før Kanariøyene oppsto.

Vulkanoverflaten er for det meste dekket av lavamasse med jern i en tykkelse på opptil 20 centimeter.

Mange metaller kan utvinnes 

42 prøver ble tatt i områdene, og viser at det er opptil 130 tonn sjeldne jordarter per kvadratkilometer.

I tillegg til store mengder tellur, kan opptil 215 tonn kobolt, 92 tonn nikkel, 25 tonn kobber, 50 tonn vanadium, 13 tonn molybden, 9400 tonn magnesium og 9300 tonn jern bli utvunnet.

Ni milliarder euro

Verdensomsetningen av sjeldne metaller har en årlig verdi på ni milliarder euro, og domineres av Kina, som har en tredel av disse ressursene.

Studien konkluderer med at det er mulig å drive utvinning i to faser ved El Hierro.

Problemer som blir utpekt er miljøpåvirkningen på det marine livet og økosystemene, og eierskapet for den delen av Atlanterhavet.

Det meste ligger i internasjonalt farvann.

Spania har bedt om å få eierskap, men det har Marokko også.

Miljøvernorganisasjonen Ecologistas en Acción forsøkte i 2020 å stoppe et britisk skips undersøkelser av tellur-forekomster på havbunnen ved Kanariøyene.

Britene har foreløpig avstått å anbefale utvinning på grunn av miljøproblemene.

Bli privatsponsor du også! Canariajournalen har valgt å ha alt innhold utenfor betalingsmurer, og finansierer driften med annonser og privatsponsorer, uten abonnement eller pressestøtte. Det koster å drive kvalitetsjournalistikk, og du kan hjelpe oss til å bli enda bedre: Bli sponsor, Vipps eller Swish en valgfri slant med penger: Vipps: 95 74 94 69. Swish: 070 2314 263. På forhånd takk for din støtte!