Video: Kokain for 1,8 milliarder euro funnet i fire politiaksjoner

På under to måneder har det vært fire store beslag på Kanariøyene med cirka 14,8 tonn kokain til en gateverdi av cirka 1,8 milliarder euro.

Århundrets nest største kokainbeslag på Kanariøyene ble gjort i januar i år: 4,5 tonn.

Gateverdien er beregnet ut ifra en grampris på 60 euro, og de faktum at det rene kokainet så godt som alltid blir spedd ut minst 50 prosent før det selges på gaten.

Hvis kokainet ble solgt rent til samme pris per gram, ville det innbragt en sum på 888 millioner euro.

Kokainet ble funnet i en seilbåt 5. desember (2,5 tonn), en fiskebåt sent i desember (3,3 tonn), et lasteskip forrige uke (4,5 tonn), og et annet lasteskip denne uken (4,5 tonn, oppjustert fra 4 tonn, som først ble rapportert), ifølge pressemeldinger fra nasjonalpolitiet og tollvesenet.

Alle disse tilfellene er tidligere omtalt i Canariajournalen.

Det er også beslaglagt mindre kvantum kokain i andre politiaksjoner, slik at det totale beslaget ligger enda høyere enn 14,8 tonn.

Atlanterhavsturen blir brukt i stor skala til å smugle kokain fra Sør-Amerika til Europa i ulike typer båter.

Noen ganger er det spanske fastlandet målet for smuglingen, andre ganger er det Kanariøyene, og det er også tilfeller der noe blir losset på Kanariøyene og resten skipes videre.

Seilbåten som nevnes i denne artikkelen, skulle distribuere narkotikaen på Kanariøyene, ifølge politiet. I sommer drev den rekognosering langs kysten for å finne passende landingssteder.

Deler av kokainet i lasteskipet som ble bordet i forrige uke skulle angivelig lastes over i mindre båter ute på havet.

Lasteskipet som ble bordet denne uken, Orion V, ble bordet 115 kilometer sørvest for Gran Canaria, og var på vei til Midtøsten via Ceuta, en spansk enklave i Nord-Afrika.

Skipet har vært mistenkt for å være brukt til narkotikasmugling tidligere, og har vært overvåket av politi og tollvesen siden 2020. De har tidligere vært gjennomsøkt uten at det ble gjort funn av narkotika.

Skipet har vært brukt til å frakte levende storfe fra Latin-Amerika til land som Libya, Angola, Saudi Arabia, Curaçao, Egypt, De forente arabiske emirater, Hong Kong, Irak, Israel, Jordan, Libanon, Macao, Kuwait og Qatar.

Politiet mistenker at narkotikaen har blir lastet om til andre båter ute på Atlanterhavet.