Filmby-prosjekt på Fuerteventura får hurtigspoling

Prosjektet Dreamland Studios, et enormt filmstudio som er planlagt på Fuerteventura, er lagt ut på offentlig høring etter å bli erklært å være av samfunnsinteresse for øya.

Dreamland Fuerteventura Filmby

Slik ser utbyggerne av Dreamland for seg filmbyen på Fuerteventura.

Denne erklæringen fra myndighetene betyr at den administrative prosessen går raskere, som en slags hurtigspoling.

Dessuten er det nødvendig for å omregulere tomten slik at filmbyen kan bygges. I dag er den regulert som ruralt område.

Høringsperioden er 30 arbeidsdager fra onsdag 28. desember, etter at en offentlig bulleteng for prosjektet ble publisert av kanariske myndigheter.

Dreamland Studios skal inneholde flere bygninger med blant annet temapark, kino, kontor, restaurant, kursanlegg, supermarked, et vannbehandlingsanlegg, en helikopterlandingsplass og parkeringsplass.

Plasseringen er lagt tett inntil et beskyttet naturområde, Los Corralejos, som også er en beskyttelsessone for fugler. Det innebærer at det er en hel del motstand mot prosjektet.

Filmbyen skal legge beslag på 160 000 kvadratmeter.

Utbyggerne hevder at det blir Europas største filmstudio.

Det finnes ingen infrastruktur på eller til tomten fra før, alt må bygges, fra veier til vannforsyning, avløpsnett og strømforsyning til telenettverk.

Tags