750 euro i bot for å spytte, forsøple gata eller røyke på stranda

Storbyen Santa Cruz de Tenerife innfører bøter på 750 euro for å urinere eller spytte i offentlige områder, røyke på stranda, kaste avfall utenfor søppelkonteinere, og en lang rekke andre forhold.

søppelpose jente park

Søpla skal dit den hører hjemme. I søpla.

I tillegg til å urinere, er det også bot på 750 euro for å bæsje eller legge fra seg avføring i offentlige rom.

Tyggegummi, godterier og andre ting folk har i munnen, er det også forbudt å spytte ut i offentlige rom.

Røyking på strendene blir kun tillatt på steder som er tilrettelagt for dette.

Trer i kraft 17. januar

Den nye kommunale forordningen ble godkjent 26. desember, og trer i kraft 17. januar.

Sigaretter må slukkes

Det blir også påbudt å slukke sigaretter, sigarer og andre brennende og glødende elementer før de kastes i beholdere som er satt opp for dette formålet.

Dessuten for å bruke søppelbeholderne til andre formål enn det de er beregnet på.

Konteinerdykking forbudt

I tillegg er det ulovlig å samle inn avfall som er gjort tilgjengelig for kommunens innsamlingstjeneste.

Forbud innføres også mot å kaste biologisk avfall av animalsk opprinnelse i avfallsbeholdere som ikke er beregnet på dette.

Søppel skal legges i poser

Dumping av søppel uten å legge det i poser kan også medføre bøter.

Unntakene gjelder for de typene avfall som er uttrykkelig spesifisert, slik som plast, metallemballasje, papp og glass.

Illustrasjon: brgfx

All forsøpling og tilgrising forbudt

I det store og hele er all forsøpling og tilgrising av offentlig rom forbudt, selv en del aktiviteter som har med rengjøring å gjøre:

Vasking av bil på gater og veier blir også forbudt, og å kaste ut vaskevann.

Det gjelder også kasting av spyle- og vaskevann fra terrasser, balkonger, tak, vinduer og lignende, og risting av tepper, klær eller andre tekstiler i offentlig rom

Tilgrising av offentlige rom under rengjøring av butikkvinduer og butikkfasader, utsalgssteder, næringsbedrifter og elementer på næringsbedrifter og bygninger, er også forbudt.

Pålegges å holde rent

Det kan også medføre bøter hvis man ikke holder det rent rundt kiosker, gateboder, lotterier, kaféterrasser, barer og restauranter.

Løsreklame forbys

Alle slags løpesedler, hefter eller lignende reklamemateriell er forbudt å legge i offentlige rom.

Det er heller ikke lov å plassere slikt på kjøretøyer som er parkert på offentlige veier og gater, og på trær, gjerder og vegger.

Foring av dyr forbudt

Dessuten ilegges bøter for å gi alle typer mat til ikke-husdyr, spesielt duer, rotter og herreløse katter, med unntak av behørig autoriserte matere av bydyr.

Det er også en rekke andre forhold som kan medføre bøter.

Forordningen finnes i sin helhet på kommunes hjemmesider.

Bøtesatser

Svært alvorlige brudd på forordningen kan medføre bøter på opptil 3000 euro, alvorlige brudd opptil 1500 euro, og mindre alvorlige, 750 euro.