Norsken, svensken og dansken på Kanariøyene

I noen områder vrimler det tilsynelatende av skandinaver under høysesong på Kanariøyene, og det er ikke usannsynlig at man treffer «nabon» i løpet av et ferieopphold.

turister på tur i galdar

Turister kommer til Kanariøyene i mange varianter.

I virkeligheten utgjør vi en lav andel av de utenlandske turistene.

Data fra Kanariøyenes statistikkinstitutt, Istac, gir et tydelig bilde på hvor turistene på Kanariøyene kommer fra.

For årets ni første måneder ser vi at danskene utgjorde 2,1 prosent av de utenlandske turistene, og hadde økt andelen sammenlignet med samme periode i 2019.

Nordmenn og svensker utgjorde en andel på cirka 1,7 prosent hver, og hadde redusert andelen i forhold til 2019.

Av de tolv landene som er opplyst i statistikken, har sju hatt en økning av andelen fra 2019 til 2022, og fem har hatt en nedgang.

Samleposten «andre land» har også hatt en økning.

Tyskerne, som utgjør den nest største turistgruppen på Kanariøyene etter britene, har redusert andelen fra 16,9 til 14,9 prosent, og har hatt den klart største nedgangen målt i antall turister.

Her er andelen land for land de første ni månedene i 2022, med 2019-tallene i parentes:

Andel utlendinger per land

 • Briter: 34,4 prosent (33,4).
 • Tyskere: 14,9 prosent (16,9).
 • Franskmenn: 5,3 prosent (4,0).
 • Nederlendere: 4,6 prosent (3,8).
 • Italienere: 4,2 prosent (3,1).
 • Irer: 4,1 prosent (4,0).
 • Belgiere: 2,9 prosent (2,7).
 • Dansker: 2,1 prosent (1,8).
 • Nordmenn: 1,7 prosent (2,5).
 • Svensker: 1,7 prosent (3,0).
 • Sveitsere: 1,0 prosent (1,6).
 • Finlendere: 0,9 prosent (1,3).
 • Andre nasjonaliteter: 8,0 prosent (7,8).

Nordmenn bruker mest penger

Selv om nordmenn utgjør en svært liten del av de utenlandske turistene, kan de i det minste slå seg på bryster med at de bruker mye mer penger på ferieoppholdene enn noen andre nasjonaliteter.

En nordmann brukte i september i gjennomsnitt 1406 euro per opphold.

Svensker og dansker brukte cirka 90 euro mindre enn nordmenn per ferieopphold.

Gjennomsnittet for andre nasjonaliteter er 1205 euro, ifølge Istacs tall for september i år.

Statistikkene viser også at halvparten av turistene som har besøkt Kanariøyene i år tjener minst 50 000 euro i året, og 26 prosent tjener minst 75 000 euro i året.

328 000 turister i gjennomsnitt

I 2019, det siste normalåret før pandemien startet, var det gjennomsnittlige antallet turister som var til stede på Kanariøyene dag for dag cirka 328 000, ifølge turistminister Yaiza Castello.

Det betyr at det kan ha vært cirka 25 000 - 30 000 skandinaviske turister til stede på øygruppen i gjennomsnitt dag for dag gjennom normalår, i tillegg til de 5000-6000 som er fastboende.

I og med at det kommer langt flere skandinaver i vintersesongen enn resten av året, er det egentlig ikke 25 000 til enhver tid gjennom hele året, men mange flere i vintersesongen enn resten av året.

Mange nordmenn bodde privat

I 2021 bodde ellers 11,1 prosent av nordmenn i privat innkvartering under ferieoppholdene, det vil si i egen bolig, på besøk eller i lånt privatbolig.

For svenskenes del, bodde 6,4 prosent privat, og for danskenes del, 1,4 prosent.

Det var også langt flere nordmenn enn svenske og dansker som leide seg inn på privateide ferieboliger. For nordmenn var det 10,3 prosent, for svensker, 2,5 prosent, og for dansker, 3,5 prosent.

For profesjonelle ferieboliger var det ganske jevnt fordelt mellom de tre nasjonalitetene.

Svensker og dansker valgte i langt større grad enn nordmenn å bo på firestjerners hoteller, mens det var jevnere fordelt på hoteller med færre en fire stjerner, og på femstjerners hoteller.

Tags