Skyhøye bøter og strengere lov om dyrevern i Spania

Spanias lov om dyrevern og dyrevelferd kommer snart i ny og skjerpet utgave. Straffene for lovbrudd blir strenge.

Åtte av ti registrerte dyr på Kanariøyene er hunder. Nå skal det stilles strengere krav til eierne.

Et av de mest kontroversielle punktene, er at det blir innført krav om kurs for å få lov til å adoptere eller kjøpe hund eller katt. Kurset skal være gratis.

Hunder og katter kan ikke være alene uten tilsyn i mer enn én dag.

For andre dyr er det maksimalt tre dager som gjelder.

Gode boforhold kreves

Hunder og katter skal fortrinnsvis bo med familien, eller i det minste lett tilgjengelig for eierne, ifølge loven.

Bo- og oppholdsstedet må gi god beskyttelse for sol, vær og vind, ha gode hygieniske forhold, og være av tilstrekkelig størrelse i forhold til dyrets størrelse.

Hunder og katter kan ikke regelmessig oppholde seg på terrasser, balkonger, flate tak, i lagerrom, kjellere, på uteplasser og lignende, eller i kjøretøy.

Katter må steriliseres

I tillegg blir det påbudt å sterilisere katter før de er seks måneder gamle.

Årsaken som oppgis er at det er vanskelig å kontrollere katters reproduksjon, siden de har en tendens til å forlate boligen alene.

Kun registrerte oppdrettere kan drive med oppdrett, ifølge loven.

ID-merking og registrering

Identitetsmerking med mikrobrikke og innføring i registeret for selskapsdyr blir også et krav.

Katter og hunder kan ikke overlates til nye eiere før de er åtte uker gamle, og det blir påbudt med salgs- eller adopsjonskontrakt.

Slutt på dyr i butikkvinduer

Dyr kan ikke selges i butikker, med unntak for fisk.

Tigging med dyr blir også forbudt.

Påbudt å fjerne avføring

Det blir forbudt å forsøple gatene med dyreavføring eller urin.

Derfor blir det påbudt å rengjøre etter dyr som skiter eller urinerer.

Hvis en husstand har flere enn fem selskapsdyr, blir det obligatorisk å registrere dette som "zoologisk enhet".

Dyr kan ikke brukes som premie eller i loddtrekning.

Det blir også forbudt å binde dyr til kjøretøy i bevegelse.

Dyreforbud for sirkusene

Det blir også forbudt med ville dyr på sirkus, og i audiovisuelle, kunstneriske show, utstillinger eller parader hvor de kan komme til skade, uten å hente inn spesiell tillatelse.

Hunder, hester og kameler kan imidlertid fortsatt brukes i show, parader og lignende.

Loven søker i tillegg å omforme nåværende zoologiske hager til restituering, bevaring og beskyttelse av ville dyr.

Ansvarsforsikring kreves

Krav om obligatorisk ansvarsforsikring blir innført.

Et nåværende punkt i loven som definerer potensielt farlige hunderaser blir fjernet.

Avliving av dyr kan kun gjøres hvis godkjente profesjonelle anser at det dyret lider, eller utgjør en fare for mennesker.

Avlivingen kan kun uføres av godkjente profesjonelle.

Drosjer kan ta betalt for dyr

Loven sier også at drosjer som tillater dyr, kan kreve tillegg for dette.

Hoteller, strender og serveringssteder som ikke tillater dyr, må ha tydelig merking av dette på utsiden.

Saftige bøter

Sanksjonene for brudd på loven blir også skjerpet.

For svært alvorlige lovbrudd, slik som mishandling av dyr, kan det gis bøter på opptil 600 000 euro.

Hvis dyret dør som følge av mishandling, kan mishandleren dømmes til fengselssoning i 24 til 36 måneder.

Alvorlige lovbrudd kan bøtelegges med 30 000-100 000 euro.

Mindre alvorlige lovbrudd har en strafferamme på 600-30 000 euro i bot.

Hvis en hund skal ha valper uten å være registrert, kan det for eksempel vanke en bot på 600-10 000 euro.

Et gjentagende lovbrudd av dett slaget kan bli vurdert som alvorlig, og føre til enda høyere bøter.

Eieren kan også bli fratatt dyret og retten til å ha dyr i mange år.

Innføres neste år

Det er ventet at loven vil tre i kraft i 2023.

Den er inne i en parlamentarisk behandlingsprosess etter å ha blitt godkjent i august.

Tanken er at regionale og kommunale dyrevernregulativer skal harmoniseres med den nye, nasjonale loven, slik at det blir likt over hele Spania.

Ikke forbud mot tyrefekting

Det blir fortsatt ikke innført forbud mot tyrefekting i Spania,

Produksjonsdyr og dyr som brukes i forskning er også unntatt loven.

Nesten 700 000 dyr

På Kanariøyene finnes det 667 673 registrerte dyr, ifølge dyreregisteret.

Antallet inkluderer ikke ville dyr som ikke er i fangenskap.

Det vil si cirka ett dyr per tredje innbygger. I Spania totalt sett er det fire innbyggere per registrerte dyr.

88 av 100 dyr på Kanariøyene er hunder, og 10 av 100 er katter.

Dyrevernere ikke fornøyd

Dyrevernforeninger er imidlertid ikke helt fornøyd med den nye loven på enkelte punkter.

Dyrevernforeningen Pacma er kritisk til en del av punktene i loven. Blant annet at blekkspruter ikke er lovbeskyttet mot mishandling.

På Gran Canaria er det lagt frem forslag om å etablere verdens første blekksprutoppdrett, men prosjektet møter motstand fra dyrevernere.

Pacma arrangerte en demonstrerte på fredag mot det planlagte oppdrettet i Las Palmas..

Dyrevernforeningen kritiserer også det faktum at loven utelater dyr som brukes i medisinsk eksperimentering, og dyr som anses som produksjonsdyr.

Tags