Send oss informasjon om dine arrangementer!

Vil du ha ditt arrangement på Gran Canaria inn i Canariajournalens Det skjer-seksjon?

Når: -

Send informasjon om arrangementet til redaksjonen@canariajournalen.no eller som melding til Canarajournalens Facebook-side, helst med plakat eller bilde som vedlegg, og med tydelig angivelse av tidspunkt og sted.

Det koster bare litt av din tid. Vi kan ikke love at alt kommer med, men det meste som vi finner relevant for våre lesere får plass.

Det skjer-spalten er hvert år blant de ti mest leste på Canariajournalen.no.

Faste, hyppig gjentagende arrangementer, slik som faste husartister som spiller hver uke, ukentlige bingokvelder osv. vil ikke bli publisert.