Kraftig økning av lovbrudd på Kanariøyene i år

Antallet forbrytelser begått på Kanariøyene har steget med 22 prosent i perioden fra januar til mars i år sammenlignet med i fjor.

Datakriminalitet øker sterkt i Spania. Foto: kolowska

Av: Gunn Kleven gunn.kleven@canariajournalen.no

Økningen er på 4342 lovbrudd, ifølge en rapport som ble publisert av innenriksdepartementet på torsdag.

I alt ble det registrert 23 658 kriminelle handlinger i årets tre første måneder.

For narkotikalovbrudd ble det registrert en økning på hele 74 prosent.

Den nest største økningen ble registrert for ran med trusler eller vold, som gikk opp med 43 prosent.

Deretter følger voldtekter, som økte med 36,4 prosent.

Forbrytelser mot seksuell frihet og skadesløsholdelse økte med 23,8 prosent.

Det ble registrert 3 forsettlige drap og fullbyrdede drap, 30 seksuelle overgrep, 1 bortføring, 199 narkotikalovbrudd, 426 ran, 6336 tyverier, og 230 biltyverier fra januar til mars.

På Tenerife gikk antallet forbrytelser opp med 36 prosent, og på Gran Canaria med 18,9 prosent.

På  Fuerteventura var det en økning på 9,1 prosent, og på El Hierro med 55,6 prosent.

La Palma hadde en nedgang på 19,4 prosent.

På La Gomera ble kriminaliteten redusert med 10,2 prosent.

Lanzarote hadde en reduksjon på 0,7 prosent. 

I Spania totalt økte antallet registrerte forbrytelser med 28 prosent fra første kvartal i fjor til første kvartal i år.

Datakriminalitet har hatt den største økningen, opp 60,5 prosent sammenlignet med 2019.

Antallet drap har økt med 21,3 prosent, og voldtekter med 27,7 prosent.

I 2021 gikk antallet registrerte forbrytelser på Kanariøyene ned med 2,9 prosent, og i 2020 var det en reduksjon på 11,9 prosent.

Les også

Mindre kriminalitet på Kanariøyene i 2021

Les flere artikler om forbrytelser på Kanariøyene