Smittekurven faller og sykehusinnleggelsene minsker på Kanariøyene

CORONA-KRISEN: Smittekurven på Kanariøyene fortsetter å falle etter å ha nådd toppen i første halvdel av januar. Nå er det også færre covid-smittede som legges inn.

Nå ser det ut til at de strenge smitteverntiltakene begynner å få effekt på covid-trykket på Kanariøyene. Foto: Casimirokt

Av: Gunn Kleven gunn.kleven@canariajournalen.no

Det høye antallet innleggelser og dødsfall har vært en bekymring for myndighetene og helsevesenet.

Fortsatt er det mange covid-smittede som ligger på sykehusene, men antallet som legges inn i gjennomsnitt per dag er halvert de siste 10-11 dagene.

Smittestatus i dag

Det siste døgnet er det registrert 1378 nye covid-tilfeller, 949 færre enn forrige onsdag.

259 627 smittetilfeller er registrert siden det første tilfeller 31. januar 2020.

8143 PCR-tester for covid 19 er utført det siste døgnet.

Antallet nye smittetilfeller per 100 000 innbyggere de siste 14 dagene er 1103, hvilket er 1024 færre enn forrige onsdag.

For de siste sju dagene er smitteraten 392 tilfeller, 292 færre enn forrige onsdag.

Over 100 000 har covid nå

Antallet aktive covid-tilfeller har imidlertid steget med 4042 til 103 142 i løpet av de siste sju dagene.

Antallet har ligget over 100 000 siden 28. januar.

Smittespredningen begynte å øke i siste halvdel av oktober.

På det tidspunktet var det under 1000 aktive smittetilfeller på Kanariøyene.

Smittetrykk per kanariøy

Gran Canaria:

 • 1333 smittetilfeller per 100 0000 innbyggere de siste 14 dagene, ned 629 fra forrige onsdag.
 • 43 809 aktive tilfeller.
 • 657 nye tilfeller det siste døgnet.

Tenerife:

 • 819 tilfeller per 100 000 innbyggere de siste 14 dagene, ned 1062 fra forrige onsdag.
 • 48 046 aktive tilfeller.
 • 444 nye tilfeller det siste døgnet.

Lanzarote:

 • 798 tilfeller per 100 000 innbyggere de siste 14 dagene, ned 1303 siden forrige onsdag.
 • 3574 aktive smittetilfeller.
 • 73 nye tilfeller det siste døgnet.

Fuerteventura:

 • 1196 tilfeller per 100 000 innbygger de siste 14 dagene, ned 200.
 • 6539 aktive tilfeller.
 • 110 nye tilfeller det siste døgnet.

La Palma:

 • 2072 nye tilfeller per 100 000 innbyggere de siste 14 dagene, ned 996.
 • 908 aktive tilfeller.
 • 71 nye tilfeller det siste døgnet.

La Gomera:

 • 3651 smittetilfeller per 100 000 innbyggere siste 14 dager.
 • 108 aktive tilfeller.
 • 7 nye tilfeller det siste døgnet.

El Hierro:

 • 835 tilfeller per 100 000 innbyggere siste 14 dager.
 • 128 aktive tilfeller.
 • 16 nye tilfeller det siste døgnet.

Svært høy risiko i 87 kommuner

Smitterisikoen, målt i antall tilfeller per 100 000 innbyggere de siste 14 dagene, er fortsatt definert som svært høy i 87 av 88 kommunene på Kanariøyene.

Det eneste unntakene er Betancuria på Fuerteventura, hvor den er definert som moderat.

Omikron-varianten av corona-viruset er dominerende på Kanariøyene.

Antallet innlagte på vei ned

90 covid-smittede pasienter er innlagt på intensivposter på Kanariøyene, 4 færre enn for én uke siden.

603 er i tillegg innlagt på andre sengeposter, en nedgang på 8 siden forrige onsdag.

Totalt er 693 covid-smittede pasienter innlagt på sykehusene.

Covid-smittede pasienter legger beslag på cirka 28 prosent av intensivpostene på  Tenerife, ned fra 30 prosent forrige onsdag, og cirka 27 prosent på Gran Canaria, opp fra 26 prosent forrige onsdag.

Undersøkelser fra flere land viser at faren for å bli syk når du er smittet av omicron-varianten, er cirka en tredel så stor som andre varianter.

Når antallet som blir smittet er så høyt som det har vært på Kanariøyene i det siste, er det likevel et høyt antall omicron-smittede som også blir innlagt.

Dette fordi smitten har blitt   langt mer enn tredoblet i den sjette smittebølgen.

1. desember i fjor, en ukes tid før det første omicron-tilfellet ble bekreftet på Kanariøyene, var det bare 3722 aktive smittetilfeller på Kanariøyene.

90 000 omicron-smittede gir for eksempel crika like mange syke som 30 000 delta-smittede.

Fortsatt svært mange dødsfall

Det har vært overraskende mange covid-relaterte dødsfall hittil i år på Kanariøyene.

8 covid-relaterte dødsfall er registrert i løpet av det siste døgnet, og 67 den siste uken.

Det er registrert 1435 covid-relaterte dødsfall siden pandemien startet.

Den kanariske regjeringen har startet en undersøkelse for å ta rede på årsaken til at det er mange dødsfall og sykehusinnleggelser sammenlignet med andre spanske regioner.

Vaksinering

Cirka 82 prosent av befolkningen over 5 år på Kanariøyene er fullvaksinert mot covid-19d. (Tallet inkluderer ikke tredjedoser).

Antallet innbyggere som er fullvaksinerte (utenom tredjedose), er cirka 1,7 millioner.

Vaksinering av barn mellom 5 og 11 år starte 15. desember.

Smitterestriksjoner

Spesielle restriksjoner som ble innført kort tid før jul, gjelder frem til 24. februar for øyer som er på risikonivå 4 for covid-smitte.

Det er blant annet restriksjoner på hvor mange personer som kan samles, at serveringssteder er pålagt å kreve covid-sertifikat av kunder, og det er begrensede åpningstider og hvor mange gjester og kunder som kan tas imot.

Kanariøyene har et system med fire risikonivåer for covid-19 på de ulike øyene. Evalueringen gjøres én gang i uken.

For øyeblikket er Tenerife,  Gran Canaria og La Palma på nivå 4.

Lanzarote, Fuerteventura, La Gomera og El Hierro er på nivå 3.

Smittevernreglene er strengere på høyere risikonivåer.

Regler for innreise, restriksjoner og smittevernregler, generelt og på de ulike risikonivåene under opphold på Kanariøyene, finner du til enhver tid på øyenes offisielle turismesider:

holaislascanarias.com.  Språkvalg finnes på siden.

Lenke: Detaljerte, offisielle smittetall på Grafcan

Tallene og annen informasjon i denne artikkelen er basert på rapportering som legges frem av helsedepartementet og på Grafcan, som henter data fra helsedepartementets database.

Vi gjør oppmerksom på at det kan forekomme avvik i tallene på grunn av justeringer og korrigeringer fra helsemyndighetene. 

Les også

I dag er det to år siden covid-19 kom til Kanariøyene

Temaside om covid-19 på Kanariøyene