Drosjesjåfører i Las Palmas pålagt å beherske engelsk

Kommunestyret i Las Palmas godkjente i dag nye regler som  pålegger drosjesjåfører å kunne snakke engelsk og bære uniform.

Uniform og engelskkunnskaper blir nå påkrevd for drosjesjåfører i Las Palmas. Foto: Hugo Ryvik

Uniformens utseende er foreløpig ikke avgjort, skriver Laprovincia.es.

Det er også vedtatt et minimumsantall av drosjer som kan frakte bevegelseshemmede.

Det ble imidlertid ikke enighet om å begrense antall drosjelisenser per person til fem.

Opposisjonen til høyrepartiet PP, som har makten i kommunen, hevder at partiet har feilet fordi enkelte drosjeselskap innehar et stort antall lisenser og utnytter sine sjåfører.

De mener også at de vedtatte reglene ikke kommer problemet med piratdrosjer til livs.

Tags